Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Regeringen skapar en ekonomisk istid för välfärden

Sverige står inför en välfärdsslakt med enorma samhällsekonomiska konsekvenser. Att inte höja statsbidragen till kommuner och regioner är en historisk miss.

Publicerad i Göteborgsposten 18 april 2023

Förskolan, skolan, sjukvården och äldreboenden larmar om den extremt pressade situationen på grund av kostnadsökningar och underfinansieringen av välfärden. En ny rapport från fackförbundet Kommunal visar att mer än hälften av alla som arbetar i äldreomsorgen vill lämna yrket och Lärarfacket planerar demonstration mot de grava nedskärningar som drabbar skolan när lärare och elevassistenter försvinner. Flera kommuner och regioner har varnat för att vi står inför en välfärdskris om inget görs. 17 av 21 regioner väntas göra underskott i år.

Trots detta väljer Sverigedemokraterna och regeringen att inte göra något. När landet står inför den allvarligaste ekonomiska krisen på trettio år konstaterar finansministern med stolthet att man lagt en ”återhållsam budget”. Sverige står inför en välfärdsslakt med enorma samhällsekonomiska konsekvenser. Att inte höja statsbidragen till kommuner och regioner är en historisk miss i en ekonomisk kris av historiska mått. Hör inte regeringen skriken från välfärden?

Minst 23 miljarder behövs enligt SKR under 2023 för att behålla dagens standard på vård, skola och omsorg. I höstas avsatte regeringen 6 miljarder i generella statsbidrag och i gårdagens budget sköt man alltså till – ingenting alls.

Mantrat som upprepas är att man inte kan bedriva en ekonomisk politik som riskerar att spä på inflationen. Menar finansministern att det är inflationsdrivande att ha elevassistenter i grupprum, undersköterskor på schemaraderna och förskolepersonal på gården? Elisabeth Svantesson pratar om att vi ska ta oss igenom en ekonomisk vinter, på samma gång skapar hon en ekonomisk istid för välfärden.

Regeringen säger sig vilja prioritera gängen och de grova våldsbrotten, samtidigt drar man undan mattan för allt det som vi vet förebygger kriminalitet och gäng; kompetent personal och vettiga barngrupper i förskolan, elevassistenter i skolan, rimliga klasser där lärare får möjlighet att se alla barn, fritidsverksamhet efter skolan, en proaktiv socialtjänst och en barn- och ungdomspsykiatri värd namnet. Samhällets kostnader för välfärdssveket riskerar att bli astronomiska.

Det är barnen, de ensamstående mammorna och fattigpensionärerna som är de stora förlorarna i årets budget. Det är också alla de som arbetar i välfärdens kvinnodominerade yrken som kommer att få betala priset för nedskärningarna i form av ökad stress, färre kollegor och högre sjuktal. Budskapet till kvinnor och ekonomiskt utsatta grupper är att ”bita ihop”, samtidigt som man planerar för nya skattesänkningar i kommande budgetar.

S-kvinnor kommer inte tyst se på när regeringen med Sverigedemokraterna låter kvinnor och barn ta smällen i den ekonomiska krisen. Vi kräver krafttag för att återuppbygga välfärden, höja de transfereringar som halkat efter och inte minst stötta de ensamstående mammor som just nu får slita för att sätta mat på bordet till sig och sina barn.

Annika Strandhäll, ordförande S-kvinnor

Publicerad i Göteborgsposten 18 april 2023

facebook Twitter Email