Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Regeringsförklaringen presenterad

Idag höll Magdalena Andersson sin första regeringsförklaring i riksdagen, som Sveriges statsminister. Hon inledde med den demokratiska kärnan, alla människors lika rätt att vara med och styra vår framtid och bygga vårt samhälle starkt tillsammans.

Tre viktiga huvudområden betonades särskilt: att knäcka våldet och de kriminella gängen, att stärka miljön och att ta kontroll över välfärden.

  • Våldet och kriminaliteten måste knäckas.
    Trångboddheten, arbetslösheten och klassklyftorna måste brytas, kriminella gäng får aldrig tillåtas ta över våra bostadsområden. Kriminalpolitiken ska läggas om, ännu fler straff skärpas och den historiska utbyggnaden av rättsväsendet ska fortsätta. Integrationen måste stärkas för att bygga ett stark enat land, då måste alla de resurser som redan finns i landet tas tillvara. Alla som kan jobba ska jobba. Den som inte har ett jobb ska möta förväntningar men också ges rätt möjligheter. Att få ett jobb är att bli en del av samhällsgemenskapen.
  • Miljöhoten måste tas på allvar.
    Vi ska driva på för en grön utveckling och en grön industri, det är också där många av de nya jobben ska skapas. Magdalena Andersson betonade att klockan tickar och klarar inte världen klimatkrisen så kommer konsekvenserna att bli oöverskådliga. Sverige har sedan länge gått före, med bygget av det gröna folkhemmet. Målet är att investera oss ur pandemin, med kraftfulla gröna investeringar. Takten på klimatomställningen måste öka. Klimatinvesteringar kommer också att leda till 1000-tals nya jobb.
  • Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.
    Tryggheten i omsorgen ska stärkas, köerna till vården ska kortas och utbildningsplatserna bli fler. Vi ska ha goda villkor för alla som arbetar inom välfärden. Skola, vård och omsorg ska hålla hög kvalitet. Skattepengar till skolan ska gå till skolan, kösystemen ska vara rättvisa och jämlika och de kommunala skolorna ska ha anslag i proportion till att de tar ett större ansvar än de privata. Vi måste säkra trygga socialförsäkringar där den som blir sjuk får rätt stöd och snabbare tar sig tillbaka till arbete. Pensionerna ska fortsätta höjas, inbetalningarna till pensionssystemet ska öka och en ny trygghetspension införs för de som inte orkar ett lika långt arbetsliv. Arbetet med att ta fram en ny äldreomsorgslag, ett krav vi S-kvinnor länge drivit, fortsätter.

För oss S-kvinnor kommer det fortsatt vara viktigt att bevaka regeringens jämställdhetsarbete. Regeringen har sedan tidigare tagit fram ett åtgärdsprogram om 40 punkter, som vi förväntar oss kommer att efterlevas. I regeringsförklaringen nämnes att straffen för psykiskt våld och straffen för våld i nära relationer ska skärpas. Även hedersrelaterade brott togs upp. Här var budskapet tydligt – jämlikhet och jämställdhet ska gälla lika för alla, hedersförtrycket ska bort. Alla former av diskriminering ska motverkas och skyddet mot detta ökas. Rasism, hatbrott och intolerans hör inte hemma i Sverige.

För oss S-kvinnor är internationell solidaritet en hjärtefråga. Pandemin har haft förödande konsekvenser och ökat fattigdomen över hela världen. Magdalena Andersson nämnde särskilt flickors och kvinnors rättigheter som måste stärkas över hela världen. Hon var tydlig med att biståndet ska motsvara en procent av BNP.

Magdalena Andersson avslutade med att återigen påminna om demokratin och allmän och lika rösträtt som firar 100 år i år. När vi säger ifrån, när vi kräver respekt, när vi tar ställning för andra, då gör vi alla en insats för demokratin. Vi ska inte ha ett Sverige där en grupp ser ner på en annan. Kampen för allas lika värde tar aldrig slut. Vi S-kvinnor kommer självklart att delta i det arbetet.

Se en lista på alla statsråd här.

facebook Twitter Email