Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Regionerna styr vården – det vet även ni i KD

Kristdemokraterna undrar vad regeringen gör för att säkra att pappor får vara med på BB under Coronapandemin. KD är förstås mycket väl medvetna om att sjukvården i Sverige styrs av regionerna. Det är därför anmärkningsvärt att de med populism försöker lägga ansvaret för detta på regeringen.

Publicerad i Aftonbladet 17 november 2020.

Med det sagt anser S-kvinnor och Socialdemokraterna att säker tillgång till förlossningsvård och bra eftervård är avgörande för kvinnors hälsa. Bara i år har regeringen investerat 1,5 miljarder kronor för att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa de kommande tre åren. Det är en fortsättning på tidigare satsningar, bland annat med en sammanhållen vårdkedja för bättre eftervård. Så tar vi ansvar.

Liksom KD anser vi att en partner har rätt att vara med på undersökningar under graviditeten, vid förlossningen och på BB. Så vill nog alla ha det.

Vi befinner oss dock i ett extraordinärt läge. Tyvärr utsätts förlossningsvården och BB för samma påfrestningar som vård och omsorg i övrigt. Detta måste vi ta hänsyn till.

I pandemin är det också viktigt att se till regionala skillnader. Smittspridning, arbetsmiljö och personalresurser är inte samma i hela landet och regionerna måste själva avgöra vad som är möjligt.

Vidare anser vi att det är viktigt att lyssna på professionen. I somras förklarade verksamhetschefen på förlossningen på Sahlgrenska sjukhuset att just möjligheten att välkomna en partner på BB var svår att förena med minskad smittspridningen och att de därför valde att fokusera på den födande kvinnan.

Vi är övertygade om att de regioner som för tillfället är tvungna att inskränka medföljande på BB inte fattat beslutet lättvindigt. Det är gjort av nödvändighet, för att det exceptionella läget tyvärr kräver hårda prioriteringar. Att då prioritera den födande kvinnan och barnet är självklart.

Att regionerna, trots pandemin, gör ett fantastiskt arbete är också viktigt att lyfta. Till exempel tillåter alla regioner fortfarande medföljande vid förlossning så länge personen är frisk. Hälften av regionerna tillåter också medföljare på BB.

Tillsammans måste vi alla göra vad vi kan för att bekämpa pandemin. Samtidigt fortsätter Socialdemokraterna och S-kvinnor kontinuerligt arbetet för stärkt förlossningsvård och förbättrad eftervård.

Annika Strandhäll,
riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk talesperson (S)

Carina Ohlsson,
ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email