Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Remissvar om Sveriges medlemskap i Nato

S-kvinnor skriver i ett remissvar på regeringens promemoria "Sveriges medlemskap i Nato" (Ds 2022:24) att vår utgångspunkt är att Sverige ska förbli militärt alliansfritt och inte söka Natomedlemskap. Vi betonar också riskerna ett medlemskap innebär för Sveriges självständiga utrikespolitik och för kampen för kärnvapennedrustning.

Ett Natomedlemskap innebär ett perspektivskifte för svensk säkerhetspolitik. Som medlem riskerar Sveriges bedömningar, ställningstaganden och uttalanden i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor att påverkas av Natos doktrin.

S-kvinnor ser påtagliga risker med att ett medlemskap leder till militär upprustning och slutenhet på bekostnad av samverkan och dialog. Det skulle allvarligt påverka Sveriges roll för en självständig utrikespolitik, diplomati och nedrustning, framför allt kärnvapennedrustning.

Läs hela remissvaret här.

facebook Twitter Email