Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Replik KD: Kvinnans rätt i första hand

Replik på Rosalie Kellers och Marie-Louise Forslund Mustaniemis (KD) replik "Aborträtten är inte hotad".

Publicerad i Norran 21 november 2014.

Kristdemokraterna i Jönköping och Kronoberg har motionerat om att införa samvetsklausuler. Något som S-kvinnor ifrågasatte. KD svarade att det inte hotar svensk aborträtt, men att det finns stöd i Europakonventionen för en samvetsklausul då ingen ska tvingas att utföra en abort.

Låt oss klargöra att ingen människa i Sverige är tvingad att utföra en abort. Det är fritt att välja, eller välja bort, ett yrke där en sådan ingår.

Vi har en diskrimineringslag som skyddar anställda mot diskriminering på grund av religion eller trosuppfattning. S-kvinnor respekterar varje individs religiösa övertygelse. Men det är också varje individs ansvar att söka ett arbete som passar ens livsval. Det är inte diskriminering att inte anställa en person som inte kan, eller vill, utföra de arbetsuppgifter som krävs.

S-kvinnor har aldrig sagt att KD är ”mörkermänniskor”. Men vi tycker KD uppvisat motvilja till förändring. De har röstat nej till insemination av samkönade par och könsneutrala äktenskap. KD och Sverigedemokraterna anser att adoptioner inte bör göras av ensamstående eller samkönade par och är de enda partier som förespråkar vårdnadsbidraget, som befäster utanförskap och ojämställdhet. För oss är detta bakåtsträvande.

Samvetsklausuler finns i dag i flera länder i Europa. De begränsar kvinnors rättigheter till aborter. En kvinna som står inför ett så svårt beslut, som en abort, måste stöttas, inte nekas rätten till lagstadgad vård, motarbetas eller skuldbeläggas.

Den barnmorska som drog igång debatten om samvetsfrihet i Sverige har inte nekats jobb på grund av sin tro. Hon kunde inte få anställning eftersom hon inte kunde utföra de uppgifter som arbetet krävde. Hon representerades sedan av en jurist från abortmotståndsrörelserna ”Ja till livet” och Provita. Deras mål är tydligt och uttalat – att inskränka aborträtten.

Att många från KD är abortmotståndare är ingen hemlighet. Fallet med barnmorskan är bakgrunden till diskussionen om samvetsklausuler som KD motionerat om. Så vi skjuter inte över målet, frågan är kopplad till abortmotståndare.

Kvinnans rätt till den vård och det stöd hon behöver går i första hand för oss, i enlighet med svensk lagstiftning. När krafter verkar för att inskränka detta kommer vi att reagera, så enkelt är det.

Carina Ohlsson
ordförande S-kvinnor

Susanne Dufvenberg
ordförande S-kvinnor Västerbotten

facebook Twitter Email