Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Årliga lönekartläggningar igen!

Idag presenterade regeringen en lagrådsremiss med förslag att återinföra årliga lönekartläggningar. Äntligen säger vi i S-kvinnor!

LönegapÄnda sedan Alliansregeringen avskaffade kravet på årliga lönekartläggningarna år 2009 har S-kvinnor drivit på för att de ska återinföras.

– Det är ett verktyg som har varit effektivt för att komma åt de osakliga löneskillnaderna mellan män och kvinnor och då ska vi självklart använda det, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

Kvinnor tjänar i snitt 4 500 kronor mindre än män varje månad. Varje arbetat år får kvinnor alltså en snittlön som är 54 000 kronor lägre än mäns, därefter följer förstås också lägre pension resten av livet.

Genom årliga lönekartläggningar kan arbetsgivare snabbt upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader. Granskningar gjorda av Diskrimineringsombudsmannen och den tidigare Jämställdhetsombudsmannen visar att metoden fungerar. Där lönekartläggningar görs är skillnaden mellan kvinnors och mäns löner mindre än där metoden inte används.

Dagens förslag innebär årliga kartläggningar av löner och andra anställningsvillkor för alla arbetsgivare samt att arbetsgivare med minst 10 anställda ska göra handlingsplaner för jämställda löner.

Regeringen tar ytterligare ett steg i rätt riktning för jämställda löner, säger Carina Ohlsson.

facebook Twitter Email