Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Rösta S – och kryssa en kvinna

Fred, frihet och feminism. Det är S-kvinnors tre ledord inför Europaparlamentsvalet. Årets EU-val är ett vägval. Nationalister och populister har stärkt sitt inflytande över EU:s politik och lagstiftning. Det är en utveckling vi måste vända.

Publicerad i Piteå tidningen 6 mars 2019.*

För många kan EU kännas långt bort och de politiska frågorna kanske inte alltid verkar så konkreta. Men EU har stort inflytande för utvecklingen i Europa och i Sverige, både lokalt, regionalt och nationellt.

De stora hoten mot fred, frihet och feminism är globala och måste lösas gemensamt, internationellt.

EU startade som ett fredsprojekt och har en fortsatt viktig roll för att bevara och stärka freden, inte bara i Europa utan i hela världen.

S-kvinnor driver på för nedrustning, inte minst en kärnvapenfri värld. Vi kräver att fler kvinnor får ta plats i fredsprocesser och konflikthantering, eftersom vi vet att det leder till en mer hållbar fred och ökad säkerhet.

När krig och klimatförändringar driver människor på flykt är det kvinnor och barn som drabbas hårdast. EU måste ha en gemensam och solidarisk asyl- och flyktingpolitik. S-kvinnor kommer alltid att vara en motkraft mot de konservativa krafter som vill bygga murar och stänga EU:s gränser.

I Sverige liksom i övriga europeiska länder är kvinnors frihet mindre än mäns frihet.

Det gäller både politiskt, ekonomiskt och socialt. Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) har till och med slagit fast att det skett en tillbakagång för kvinnors rättigheter i EU de senaste tre till fem åren. Det gäller både lagstiftning som drivits igenom i medlemsländerna och löneklyftan mellan kvinnor och män. På EU-nivå minskar den inte längre, utan ligger fast på 16 procent.

För att ge alla kvinnor i Europa samma ekonomiska frihet som män arbetar vi för att bryta denna utveckling. Som jämförelse är löneklyftan i Sverige 11,5 procent, men här går utvecklingen åtminstone sakta åt rätt håll.

När det gäller kvinnors sociala rättigheter har S-kvinnor länge gått i täten för dessa och kommer alltid fortsätta den kampen.

Ett tidigare förslag till EU-resolution om sexuell och reproduktiv hälsa röstades ner av EU-parlamentets konservativa och högerextrema block, men vårt arbete för alla kvinnors rätt till sin kropp fortsätter träget. Rätten till säker abort, stärkta rättigheter för HBTQ-personer, aktivt arbete mot sexköp och människohandel och att bekämpa porrindustrin och dess skadliga verkningar är prioriterade frågor för oss.

Den feministiska kampen är lika viktig nationellt som internationellt! Rösta på Socialdemokraterna den 26 maj och kryssa en S-kvinna.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

Birgitta Ahlqvist
Ordförande S-kvinnor i Norrbotten

* Artikeln har också publicerats i:

Arbetarbladet & Gefle Dagblad med S-kvinnor Gävleborg
Ttela & Bohuslänningen med S-kvinnor Fyrbodal
Norran & Folkbladet med S-kvinnor Västerbotten
Dala-Demokraten & Avesta Tidning med S-kvinnor i Dalarna
NSD & Piteå Tidningen med S-kvinnor i Norrbotten
Kristianstadbladet med S-kvinnor i Skåne
Östra Smålands Tidning med S-kvinnor i Kalmar län
Sydöstran med S-kvinnor i Blekinge

facebook Twitter Email