Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

S har störst förtroende i jämställdhetsfrågor

Med alliansen har vi sakta men säkert sett jämställdheten backa. Vi behöver inte fler jämställdhetsutredningar, vi vet vilka brister som finns och vilka reformer som behöver göras, skriver Socialdemokraterna Carina Ohlsson och Talla Alkurdi.

Publicerat i Dagens Arena den 23 maj 2014.

Det råder inget tvivel om att jämställdhet har blivit en het fråga. Det välkomnar vi. Allt nytt syre i jämställdhetsdebatten är ett positivt tillskott. Det är glädjande att allt fler väljer att engagera sig för allas lika rättigheter och att jämställdheten lyfts upp på agendan. Alla krafter behövs för att driva jämställdheten framåt!

Både inom S-kvinnor och S-studenter ser vi en växande jämställdhetsiver, vi har en större medlemsökning än på flera år. Socialdemokraterna är Sveriges största feministiska parti. Vi driver jämställdhetsfrågorna både i Sveriges riksdag och i Europaparlamentet. Opinionsmätningar visar också att Socialdemokraterna är det parti som har överlägset störst förtroende bland väljarna i jämställdhetsfrågor.

Till och med Alliansen har insett att jämställdhet engagerar och svarat med att tillsätta en utredning. Lagom till valrörelsen har Moderaterna också utsett en jämställdhetspolitisk talesperson.

Att allt fler engagerar sig i jämställdheten generellt är inte förvånande. På kvinnodominerade arbetsplatser är det för många smärtsamt uppenbart att villkoren är långt ifrån jämställda och jämlika. Kvinnor lönediskrimineras och många kvinnoyrken värderas lägre än traditionella mansyrken. Kvinnor arbetar mer deltid och har fler delade turer.

Därför är det oerhört glädjande att Stefan Löfven nyligen förtydligade vikten av att kvinnor i offentlig sektor får rätt till heltid, något som både S-kvinnor och S-studenter länge jobbat för. Vi kommer också att fortsätta arbetet med att få bort de delade turerna och att rätten till heltid kompletteras med en sammanhållen arbetsdag.

Trots att nästan 40 procent av Sveriges arbetskraft jobbar utanför ordinarie kontorstid är knappt en procent av barnomsorgsplatserna på dessa tider. När barnomsorgen inte räcker till är det framför allt kvinnor som stannar hemma med barnen. Att alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda omsorg på obekväma tider står inskrivet i Socialdemokraternas framtidskontrakt. Det är ett viktigt löfte till Sveriges kvinnor. Barnomsorg efter behov är avgörande för att kvinnor ska kunna arbeta heltid.

En jämställd föräldraförsäkring är nyckeln till ett jämställt arbetsliv och familjeliv. Som en del av socialdemokratin är vi också den tydligaste och starkaste kraften för att en mer jämställd föräldraförsäkring blir verklighet under nästa mandatperiod.

Platserna inom äldrevården räcker inte längre till. Personalen hinner inte med. Över 100 000 personer, de flesta kvinnor, har gått ner i arbetstid eller helt slutat arbeta för att ta hand om äldre anhöriga. Kvinnor ska inte fungera som skyddsnät för brister i äldrevården. Vi kräver mer resurser, kompetensutveckling, bättre bemanning och en kvalitetsplan för äldreomsorgen.

För oss handlar jämställdhetspolitik i första hand om att vara en del av kvinnors vardag. Att se de reella utmaningar som kvinnor möter mot varje dag ? att klara sin försörjning, att få ihop vardagen, att känna sig trygga och ha hälsan. Men vi kan inte tro att jämställdhet är frånkopplad resten av samhället och dess ekonomiska resurser. För att uppnå ett jämställt samhälle krävs en feministisk analys av samhällets alla delar. För att driva en feministisk agenda krävs en klassmedveten jämställdhetspolitik.

Vi förlorar inget på en ökad feministisk debatt, tvärtom. Vi är glada att nya aktörer vill debattera jämställdhet. Flera aktörer och organisationer, bland annat Feministiskt initiativ, har påverkat den mediala debatten, men i den politiska debatten är vi socialdemokrater alltid närvarande och för oss handlar jämställdhetspolitik om att påverka verkligheten. Vi är drivande i svensk politik för att förbättra villkoren för de som behöver det mest.

Men med alliansen har vi sakta men säkert sett jämställdheten backa. Vi behöver inte fler jämställdhetsutredningar, vi vet vilka brister som finns och vilka reformer som behöver göras. Med konkret politik och ett helhetsperspektiv på både jämlikhet och jämställdhet ska alla ges samma möjligheter att forma sina liv.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

Talla Alkurdi
Ordförande S-studenter

facebook Twitter Email