Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

S: Inför hårdare straff för män som slår kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson kan fortsätta skrika sig hesa och tävla om vem som låter tuffast, men det löser inte problemen.

Publicerad i Expressen 8 september 2022.

Socialdemokraterna går till val på att stoppa mäns våld mot kvinnor, straffa förövarna och stärka skyddet för den som blivit utsatt. Vi vet att fler larmrapporter inte gör kvinnor i Sverige tryggare – det gör däremot en starkare lagstiftning och ett tydligt agerande från hela samhället.

Med valet bara några dagar bort står mycket på spel. Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem och det mest extrema uttrycket för ojämställdheten mellan kvinnor och män i vårt land. Statistiken är nattsvart: 2021 anmäldes 38 300 misshandelsbrott och 8 600 våldtäkter mot kvinnor eller flickor. Varje år mördas kvinnor av män i deras närhet. Vi vet att vårt Sverige kan bättre.

Tas inte på allvar
Med Magdalena Andersson som statsminister vill vi socialdemokrater fortsätta skärpa straffen och stärka det förebyggande arbetet. Mot oss står högerkonservativa partier som försämrar kvinnors möjlighet att försörja sig och sina barn, vilket vi vet gör det svårare att lämna en våldsam man.

Titta bara på det gamla vårdnadsbidraget, som KD vill återinföra och fördubbla, där kvinnor får bidrag för att inte jobba och som haft som främsta effekt att det försvagat utlandsfödda kvinnors ekonomi. Vi socialdemokrater vill i stället öka kvinnors frihet och trygghet.

Stärk skyddet
För det krävs stärkt skydd för våldsutsatta kvinnor, en hårdare lagstiftning och myndigheter som agerar innan kvinnor dör. Vi socialdemokrater går fram med en rad åtgärder, bland annat:

Ny lag mot psykisk misshandel. Vi vill införa en ny lag för att stärka det straffrättsliga skyddet mot psykiskt våld. Psykiskt våld är en vanlig form av misshandel som tar sig uttryck på olika sätt, genom kränkningar och begränsningar av den personliga handlingsfriheten. Brottet ska kunna ge upp till fyra års fängelse.

Skärpta straff för sexualbrott. Vi går till val på att stoppa det sexuella våldet. Vi har skärpt straffen för misshandel, våldtäkt, sexköp, grov kvinnofridskränkning och överträdelse av kontaktförbud. Vi vill även skärpa straffen för upprepade fall av allvarliga sexualbrott.

Hårdare tag mot gärningsmännen. Vi vill ändra reglerna för villkorlig frigivning och att prövotiden ska kunna förlängas. Vistelseförbud förenat med fotboja ska kunna förekomma under längre tid. Våldsutsatta kvinnor ska stöttas genom utvidgade kontaktförbud. Ingen kvinna i Sverige ska behöva vara rädd när hon går till jobbet.

Inför lex Lotta. Vi vill införa en lex Lotta-lagstiftning. När en kvinna mördas, trots att en myndighet känt till hennes utsatta situation, ska myndigheten ta ansvar och anmäla sig själv.

Starkare skydd för barnen. Vi har infört ett särskilt barnfridsbrott som gör det straffbart att låta barn bevittna brott. Rätten till umgänge och vårdnad för föräldrar som misshandlar ska kunna begränsas. En pappa som slår är ingen bra pappa och ingen bra förebild.

En nationell kraftsamling. Framgångsrika modeller för att stoppa mäns våld mot kvinnor, som Initiativ Gryning som startats av polisen i Stockholm, ska spridas till hela landet och polisen ska alltid prioritera att föra statistik över våldsbrott mot kvinnor och barn. Kvinno- och tjejjourer ska ha de resurser som behövs.

Högern löser inga problem
Moderaterna och Sverigedemokraterna kan gärna fortsätta tävla om vem som låter tuffast. Men att Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson skriker sig hesa löser inte problemen. Under tiden mobiliserar vi socialdemokrater alla krafter – för kvinnors trygghet, och hårdare tag mot förövarna.

Annika Strandhäll
Klimat- och miljöminister och ordförande för S-kvinnor

Tobias Baudin
Partisekreterare, Socialdemokraterna

facebook Twitter Email