Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

S-kvinnor om Jämlikhetskommissionens förslag

S-kvinnor har lämnat remissynpunkter på Jämlikhetskommissionens förslagen för ökad ekonomisk jämlikhet som presenterades i betänkandet "En gemensam angelägenhet" SOU 2020:46.

Vi är mycket positiva till utredningens övergripande uppdrag att öka den ekonomiska jämlikheten och att de tagit ett helhetsgrepp kring dessa viktiga frågor.

Utredningen presenterar förslag på många olika områden som utbildning, arbetsliv, hälso- och sjukvård, trygghetssystem och skatter. Ett uttryckligt mål är att förslagen, utöver att öka jämlikheten, också ska bidra till ökad jämställdhet och förbättrad integration. Många förslag – till exempel rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid och fler reserverad dagar i föräldraförsäkringen – går helt i linje med S-kvinnors politiska krav.

Läs hela remissvaret här

facebook Twitter Email