Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

S-kvinnors krav för en trygg förlossningsvård

Under 2020 har utmaningarna för vården varit påtagliga för alla. Så även för förlossningsvården som redan före pandemin hade stora utmaningar, kämpar nu hårt för att klara grundläggande bemanning. S-kvinnor har kartlagt hur förlossningsvården ser ut i landets regioner och vilka utmaningar vi står inför.

Här kan du läsa mer om våra krav.

Hösten 2020 skickade S-kvinnor ut en undersökning till alla Sveriges regioner för att se hur förbättringsarbetet ser ut kring förlossningsvården. Förlossningsvård måste kunna erbjuda samma trygghet i hela landet. Det behövs också insatser för att säkra att utlandsfödda kvinnor ska få en jämlik och trygg förlossningsvård, som inte äventyras av till exempel språkförbistringar, vilket tyvärr är fallet idag.

Våra krav: 

  • Nationell handlingsplan för förlossningsvården. Förlossningsvården är för ojämlik mellan olika regioner idag, en nationell handlingsplan saknas.
  • Antalet förlossningsskador måste minska. En nollvision ska finnas mot allvarliga förlossningsskador i alla regioner.
  • Alla regioner ska dokumentera och följa upp grad 2 förlossningsskador,graviditet ska inte innebära hinder för att leva ett normalt liv efter förlossning.
  • Personaltätheten i förlossningsvården måste öka. Idag arbetar nästan alla barnmorskor deltid, under stor tidsbrist och stress. Personaltätheten måste öka både för personalens och patienternas säkerhet och trygghet.
  • Eftervården måste bli bättre,på att följa upp så alla kvinnor får rätt vård för såväl psykiska som fysiska skador. Tydlig information ska ges till alla mödrar om eftervård.
  • Minst en bristningsmottagning per region. Varje region måste garantera minst en bristningsmottagning/bäckbottenmottagning dit kvinnor kan vända sig med alla möjliga besvär efter förlossning och få remiss till rätt instans.
  • Välutvecklade språkverktyg i alla regioner.Tillgång till detta måste säkras för att en jämlik vård ska vara möjlig och trygghet ska garanteras för kvinnor oavsett språkkunskaper.
  • Nationaella riktlinjer för kvinnor utsatta för könsstympning,för att tidigt identifiera och bemöta detta. Det här är en  särskilt utsatt grupp inför förlossningar och deras vårdbehov måste bemötas särskilt.

För mer information kontakta pressekreterare Maria Granström
tfn: 070-365 22 23, mail: [email protected]

facebook Twitter Email