Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

S-kvinnors syn på ny socialtjänstlag

S-kvinnor har lämnat synpunkter på utredningen ”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag” SOU 2020:47 som varit på remiss.

Vi är positiva till mycket och välkomnar särskilt ett förtydligat barnrättsperspektiv, att lagen kompletteras med en målbestämmelse om jämställdhet och att den enskildes inflytande och delaktighet ska öka.

Vi anser dock att utredningens utgångspunkt, att förslagen inte får vara kostnadsdrivande eller ambitionshöjande, är problematisk. Det resulterar till exempel i att utredningen, som haft i uppgift att se över behovet av en ny äldreomsorgslag, inte föreslår detta.

Läs hela remissvaret här.

facebook Twitter Email