Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

S lutar åt nej till surrogatmödraskap

Frågan om surrogatmödraskap har länge splittrat partierna. S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson och unga S-kvinnor Rebellas ordförande Elinor Odeberg diskuterade i veckan surrogatmödraskap i Sveriges Radio.

S-kvinnors förbundsmöte beslutade 2011 att S-kvinnor inte vill medverka till sådan handel med barn med följande motivering:

”S-kvinnor tar avstånd från initiativ i syfte att legalisera surrogatmödraskap i Sverige. I fråga om eventuella utredningar så menar vi att en sådan i de fall ett sådant beslut skulle tas, i så fall skulle utgå från hur surrogatmödrar riskerar att drabbas fysiskt, psykiskt och juridiskt av surrogatmödraskap. Med ett tydligt och principiellt ställningstagande kan vi aktivt ta del av formandet av en europeisk och internationellt förhållningssätt liksom genom sexköpslagen. Likheten mellan legalisering av surrogatmödraskap och prostitution är att i båda fallen betraktas kvinnans kropp som något som kan utnyttjas av andra”.

I nuläget pågår utredningen om ”behandlingar vid ofrivillig barnlöshet”, en del i den utredningen är att ta beslut om altruistiskt surrogatmoderskap ska tillåtas i Sverige. I samband med att utredningen initierades gjorde S-kvinnors styrelse ett uttalande där S-kvinnor krävde att utredning utgår från hur surrogatmödrarna och barnen påverkas psykisk, fysiskt och juridiskt av surrogatmoderskap.

I nuvarande utredningsdirektiv står: Att få barn är ingen rättighet; strävan att tillgodose en persons önskan att få barn måste alltid ske med barnets bästa i fokus, inbegripet att barn ska ha rätt till kännedom om sitt ursprung. Hänsyn ska också tas till andra mänskliga fri- och rättigheter. Utredarna ska särskilt belysa situationen för de mödrar som är värdar för surrogatmödraskap, och även situation för barnen. Samt klargöra vilka rättigheter och skyldigheter som surrogatmödrarna, de tilltänkta föräldrarna och barnen ska ha.

Utredningen ska vara klar senast 24 juni 2015.

facebook Twitter Email