Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Så ökar vi kvinnors hälsa

Igår presenterar regeringen sitt åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.

Att jämställdhet och kvinnors arbetsmiljö lyfts som de högst prioriterade frågorna för att komma åt ohälsan visar att regeringen förstår var problemet ligger – ett problem som S-kvinnor påtalat länge. Att kvinnor är sjukare än män är välkänt. Stress och dubbelarbete fortsätter att slita sönder kvinnor, det förlorar alla på.

I budgetpropositionen saknade S-kvinnor tydliga förslag för att minska stress och psykisk ohälsa bland unga flickor och kvinnor. Att vården nu får ökade resurser för just psykisk ohälsa i kombination med satsning för att förbättra kvinnors arbetsmiljö är jätteviktigt. Nästan hälften av alla kvinnor som sjukskrivs gör det på grund av psykiska diagnoser.

Att regeringen uppmärksammat bristerna inom primärvården för bland annat psykisk ohälsa och långvarig smärta är bra, det är ett oerhört eftersatt område.Det krävs en mycket större förståelse för varför så många flickor och kvinnor idag mår så dålig, fysiskt och psykiskt.

Satsningar på kvinnodominerade arbetsplatser, samt ökad rehabilitering och förbättrad företagshälsovård som finns med i åtgärdsprogrammet, det är viktiga delar som S-kvinnor drivit länge. Det har redan kostat oerhört mycket både för samhället och för de individer som inte fått den hjälp att bli friska som de hade behövt.

De ökande sjuktalen och kvinnors ohälsa är ett akut problem som kräver ett helhetsgrepp. Det kräver en jämställd och jämlik vård och omsorg. Det kräver ett jämställt familjeliv och att större steg mot en jämställd föräldraförsäkring vilket S-kvinnor fortsätter driva. Och det kräver en sund arbetsmarknad, med en sund arbetsmiljö och bättre arbetsvillkor krävs för att förebygga ohälsan och minska sjukfrånvaron på riktigt.

facebook Twitter Email