Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Så höjer vi kunskapsnivån i skolan

Sedan Alliansen övertog makten 2006 har Björklunds skolreformer bestått av betyg från lägre ålder och en ny tjänstebefattning (förstelärare). Under denna period har andelen elever som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet ökat med 18 procent.

Både forskning och resultat visar att Björklunds betygspolitik inte gett någon effekt. Tillsammans med minskade resurser till skolan på grund av regeringens skattesänkningar är nu kunskapsnivån i svenska skolan på katastrofnivå.

Istället för att lära av misstagen går nu Alliansen till val på Björklunds förlag om att instifta ordningsbetyg i skolan. Förslaget sågas både av forskare och av yrkesverksamma inom skolan. Lärarförbundets ordförande säger att det är rent önsketänkande att ordningsbetyg skulle leda till mer studiero.

S-kvinnor ser allvarligt på den negativa utvecklingen i skolan idag. Skolan står inför ett vägval. Högerns förslag är fortsatta skattesänkningar och privatiseringar tillsammans med minskade resurser, betygshets och bakåtsträvande förslag om ordningsbetyg. Vi säger att barns rätt till kunskap och en bra utbildning, oavsett bakgrund, är viktigare än skattesänkningar och privatiseringar. Vi vill höja kunskapsnivån, och det gör man inte genom Björklunds bakåtsträvande förslag utan genom investeringar!

Vi vill:

Att lärarna ska få mer tid till undervisning och till eleverna

Lärarna ska ägna sig åt vad de är utbildade för: undervisning. Idag hopas de av administrativt arbete och med Björklunds förslag om ordningsbetyg och betyg från 4:e klass kommer lärarna få ännu mindre tid till själva undervisningen. Vi vill införa 6000 administrativa tjänster för att minska lärarnas administrativa belastning. Vi vill också utbilda och anställa fler speciallärare.

Att skolan ska vara likvärdig var du än bor

Vi måste bryta segregationen och öka likvärdigheten i skolan. Klyftorna ska minskas genom ökade resurser till skolor med störst behov. Avskaffa läx-RUT och inför obligatorisk läxhjälp på alla skolor. För de elever i årskurs sex till nio som inte lever upp till kunskapskraven ska obligatorisk sommarskola införas som finansieras av staten.

Fånga upp tjejers ohälsa

Ungas ohälsotal ökar dramatiskt, särskilt bland tjejer. Vi måste fånga upp unga tjejers ohälsa tidigt. Skolan måste ha nolltolerans mot våld och trakasserier i alla sammanhang för att skapa trygghet i elevernas vardag.

Bryt könsnormer i skolan

Skolan har en avgörande roll för jämställdheten och formar oss för hela livet. Utbildning är vårt viktigaste verktyg för att bygga ett jämställt samhälle. Hela skolan måste ta ett gemensamt ansvar för våra barns skolmiljö och ansvaret kan inte bara ligga på den enskilde läraren. Genusmedvetenhet måste integreras i hela skolans verksamhet och därför också få större utrymme i lärarutbildningen. Vi behöver se över såväl läroböcker och undervisning som våra beteenden och värderingar i grunden.

S-kvinnor vill genom investeringar skapa bättre förutsättningar för både lärare och elever, det är så vi höjer resultaten!

facebook Twitter Email