Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Säkra kvaliteten i äldreomsorgen

Dagens äldrevård har stora brister och det är både ett samhällsproblem och ett jämställdhetsproblem. Den borgerliga politiken tvingar i dag en stor grupp anhöriga, oftast kvinnor, bort från arbetsmarknaden och tillbaka till hemmen, för att vårda sina äldre. Det är kontraproduktivt för hela samhället.

Publicerad i Helsingborgs Dagblad 16 september 2013.

Äldreomsorgen ska enligt lag vara tillgänglig efter behov, solidariskt finansierad av skattemedel och demokratiskt styrd. Så ser det inte ut i dag. Andelen äldre i befolkningen har ökat kraftigt i Sverige, samtidigt som den offentliga äldrevården minskat stadigt ända sedan 1980-talet. Larmrapporterna duggar tätt, och de äldre drabbas hårt.

Personalen räcker inte till, och kommunerna har svårt att attrahera ny arbetskraft i en bransch med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Platserna på äldreboenden har minskat så mycket att allt fler äldre i dag bor kvar i eget boende, även många med stora hjälpbehov, och ett extra tungt ansvar läggs på deras anhöriga. Många äldre väljer också att bo kvar hemma av oro, för att de inte vågar lita på äldrevården. Av alla välfärdstjänster i Sverige så är äldrevården den som har lägst tilltro.

Det finns tydliga samband mellan hur utbyggd den offentliga äldrevården är i ett land, och hur många medelålders kvinnor som förvärvsarbetar. I Sverige fortsätter anhörigomsorgen att öka, enligt SCB. Uppskattningsvis 100 000 personer, flest kvinnor, anger vård av anhörig som skäl för att man tvingats gå ner i arbetstid eller fått sluta arbeta, enligt rapporter från fackförbundet Kommunal.

Staten har fått minskade kostnader för den offentliga äldrevården, men vi ska inte tro att det innebär att anhörigvården kostar samhället mindre. Den ökade obetalda anhörigvården innebär stora förluster för de anhöriga som inte kan jobba fullt ut, och det i sig är en förlust för hela samhället. Trots detta presenterar den borgerliga regeringen få förslag på förbättring och förändring.

Kvaliteten på äldreomsorgen måste säkras. När vi blir äldre och svagare förtjänar vi trygghet och vård efter behov. Kvinnors obetalda arbete för att ta hand om anhöriga ska aldrig få kompensera för brister i välfärden. Samhället behöver hela arbetskraften.

S-kvinnor kräver nationella riktlinjer för bemanningen och kvaliteten i hela äldrevården. Insatserna måste samordnas och våra resurser måste användas mer effektivt. Offentliga medel till privat välfärd ska komma brukarna till del. S-kvinnor vill se mer resurser och bättre bemanning, kompetensutveckling och bättre arbetsvillkor för de anställda. S-kvinnor vill se en långsiktig kvalitetsplan för svensk äldreomsorg.

En jämställd värld är möjlig.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email