Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Säkra stödet till kvinnojourerna

"Alla partier verkar helt överens – våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem som ska prioriteras och bekämpas. Så, om vi nu har slagit fast att alla vill bekämpa detta, varför händer det inte?" S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson efterlyser mindre snack och mer verkstad.

Publicerad i Tidskriften Tvärdrag 22 juni 2015.

carina3

I regeringsförklaringen 2014 står att ”förutsättningarna för kvinno- och brottsofferjourernas stöd till våldsutsatta kvinnor ska förbättras” och 100 nya miljoner avsattes i budgeten till kvinnojourernas verksamhet. Ett efterlängtat tillskott, som tyvärr frös inne när den gamla regeringen och Sverigedemokraterna fällde budgeten.

2006 gjordes en utredning som ledde till skärpning av Socialtjänstlagens ansvar för kvinnor och barn som bevittnar och utsätts för våld. I regeringsförklaringen samma år lovade Fredrik Reinfeldt att särskilt säkra ekonomisk trygghet för våldsutsatta kvinnor.

Något helhetsgrepp fick vi inte se. Istället gjordes omfattande nedskärningar i socialförsäkringssystemet som slog oerhört hårt mot just våldsutsatta kvinnor och ingen särskild hänsyn togs till deras behov.

Underhållsstödet är ett exempel som tydligt påverkar våldsutsatta kvinnor, då dessa ofta flyr med sina barn. Gamla regeringen har konsekvent ignorerat detta och har inga förslag om höjningar. Kommande vårbudget innebär en efterlängtad höjning, men det räcker faktiskt inte heller. Pengar till barnen ska inte vara en förhandlingsfråga, utan en självklarhet. Därför kräver S-kvinnor en indexering av familjestöden.

Bristen på bostäder är också ett enormt hinder för kvinnojourerna som är fullbelastade av kvinnor och barn som borde fått starta sina liv igen, men inte kommer vidare när det saknas bostäder. Hela verksamheten stannar och hjälpsökande nekas skydd, varje dag och situationen ser likadan ut över hela landet.

Det är bra att anslagen till kvinnojourernas verksamhet höjs, men det räcker inte. Kvinnojourerna får ansöka om tidsbegränsade bidrag och kan aldrig planera långsiktigt. S-kvinnor kräver att kvinnojourernas stöd säkras, det måste vara långsiktigt och realistiskt. Att kvinnojourerna får ansöka om en påse pengar varje år räcker inte, även om vi gör den påsen lite större.

Det duger inte heller att skylla på att kommunerna inte tar sitt ansvar. Välfärden och rättssystemet måste gälla för alla och de som utsätts för våld måste skyddas, oavsett vilken typ av våld de utsätts för eller var du bor. Det måste finnas en tydlig plan, ett helhetsgrepp, med fungerande välfärd, ett rättssystem, en fungerande bostadsmarknad och långsiktigt stöd till kvinnojourerna.

”En jämställd värld är möjlig” är S-kvinnors ledord. Vi vet att det är möjligt, men det kräver mer ”vi” och mindre ”jag”. Som ett feministiskt parti som värnar allas lika värde måste vi se till de allra mest utsatta. Vi slutar aldrig kämpa för dem som drabbas hårdast när skyddsnätet inte håller, vi måste tala för de som inte kan, de som inte hörs och syns. Ensam är inte stark.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email