Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Samtycke är livsviktigt

Alla partier i riksdagen röstade enhälligt ja till den nya sexuallagstiftning som trädde i kraft i somras, konstaterar Carina Ohlsson (S) och betonar att detta inte är målet utan bara en utgångspunkt för fortsatta steg till en samtyckeskultur.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 7 februari 2019.

Första juli förra året trädde den nya sexualbrottslagen i kraft, den som ofta kallas samtyckeslagen. Regeringen har beskrivit det som den största straffrättsliga reformen under hela förra mandatperioden. En livsviktig förändring som vi är många som kämpat så länge för.

Principen är att allt sex ska vara frivillig – är det inte frivilligt, så är det olagligt. Varje människa ska ha en självklar rätt till sin egen kropp och sexualitet. Frivilligheten ska uttryckas i ord eller handling, det vill säga samtycke. Men gränsen för vad som är frivilligt och hur vi ska veta exakt när den andre vill och inte vill har diskuterats mycket.

Den som drabbas av en frysreaktion, det vill säga blir så rädd att den inte kan göra motstånd har inte uttryckt frivillighet. En person som sover, är kraftigt berusad, eller utsatt för maktpåtryckningar deltar inte heller frivilligt. Personen är utsatt för ett övergrepp och är i lagens mening brottsoffer.

Detta är nu svensk lag, alla partier i riksdagen röstade enhälligt ja. Samtidigt är vi inte framme, jag ser inte samtycke som målet, snarare en utgångspunkt. Vi har lagt grunden för att bygga en samtyckeskultur – nu måste vi fortsätta framåt!

Vi ska fortsätta driva på för en stärkt sex- och samlevnadsundervisning, och att alla som arbetar med sociala kontaktyrken utbildas i innebörden av samtyckeskultur. Varenda människa ska ha detta i ryggmärgen – frivillighet och respekt, jämställdhet och jämlikhet, ska alltid vara utgångspunkten i alla relationer och sexuella kontakter.

Vi ska fortsätta driva på för porrfilter i nätverken för förskolor och skolor. Förra året gjorde S-kvinnor en utfrågning av alla landets kommuner. Ungefär hälften av kommunerna har installerat porrfilter, några vill inte eller tycker det är för svårt, många har bara inte tänkt på det. Vi fortsätter driva detta och allt fler kommuner hakar faktiskt på. Vi kommer inte ge oss förrän alla är med.

Porrens skadliga verkningar måste också bemötas av skolan och vara en del av sex- och samlevnadsundervisningen. Snart vartenda barn har i dag tillgång till en mobiltelefon, många helt utan spärr eller filter. Barn och unga måste få stöd i att förstå vad de ser på internet, när de bara är knapptryckningar från grova sexuella övergrepp. De måste få stöd i att förstå skillnaden på verkligheten och en industri som säljer diskriminering, exploatering och övergrepp.

Vi kräver också stärkt sexköpslag. S-kvinnor var starkt drivande till att Sverige på 1990-talet fick en sexköpslag. För oss är det självklart att den som säljer sexuella tjänster aldrig kan anses delta frivilligt, det rör sig i princip alltid om ett övergrepp och det finns alltid en maktobalans. Ur en människovärdesprincip är det givetvis oacceptabelt att köpa någon annans kropp. Samtidigt räcker inte lagen till, den är för svag och den prioriteras inte av rättsväsendet.

Ett krav S-kvinnor drivit länge är att offer för sexköp ska ha brottsofferstatus. Ja, vi vet att det finns de som hävdar att det finns personer som säljer sex helt frivilligt. Men om detta skulle finnas, så måste det ses som extrema undantag. En klar majoritet är människor som utsätts för övergrepp, våld, hot, frihetsberövande och kränkningar som få av oss ens kan föreställa sig. Jag rekommenderar alla som inte läst uppropet #intedinhora och #utanskyddsnät att göra det.

Vi fortsätter också driva kravet på att kriminalisera sexköp utomlands. Hundratals svenskar åker varje år utomlands och köper beställda övergrepp. Den före detta Alliansen och SD har sagt nej till förslaget hittills. Undantag från dubbel straffbarhet ska bara ges brott som är särskilt allvarliga, idag gäller det bara sexualbrott mot barn, men det bör rimligen gälla alla dessa brottsoffer. Det är befängt att högerpartierna inte ser allvaret i detta brott, vi måste få dem att ändra sig!

Otaliga pojkar och flickor lever i enorm utsatthet, helt utan rättsligt skydd. Det gäller både barn som utsätts för sexuella övergrepp av svenska män som rest utomlands liksom barn som utsätts för livesända sexövergrepp beställda och köpta av svenska män. Vi måste vara tydliga – de säljer inte sex, de blir våldtagna.

Vi vill också se skärpta straff för den som köper sexuella tjänster. I dag kommer förövare undan med böter, det klassas inte som allvarligare än att köra för fort. De låga straffen gör att politiker (som gällande sexköp utomlands) inte ser brotten som så allvarliga, de prioriteras inte av polis och rättsväsende. Brotten måste få högre prioritet. Den som köper sex av en annan person ska få fängelse. I en mycket större utsträckning bör densamma rimligen också dömas för våldtäkt.

Samtycke är livsviktigt. Utifrån en samtyckeskultur kan vi ta ännu fler steg framåt för att stärka jämställdheten och jämlikheten. Vi fortsätter ta den feministiska kampen!

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email