Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Samvetsfrihet är oförenligt med fri abort

Att Kristdemokraterna i landstinget i Kronoberg föreslår en samvetsklausul, som innebär att vårdpersonal ska ha rätt att säga nej till att utföra abort, är skrämmande men inte förvånande. Kristdemokraterna har traditionellt stark koppling till abortmotstånd och rörelsen "Ja till livet". Att däremot Centerpartiet och Moderaterna i Kronberg stödjer förslaget är obegripligt.

Publicerad på Dagens Arena 12 november 2014.

Samvetsfrihet är oförenligt med att värna den fria aborten enligt svensk lag. Om ens egna etiska och moraliska åsikter strider mot ett yrkes arbetsuppgifter bör man välja en annan karriär. En läkare kan inte vägra att utföra vissa behandlingar. En polis kan inte vägra att utföra vissa ingripanden. En lärare får inte forma undervisningen utifrån sina egna åsikter. Det måste även gälla vårdpersonal i frågor om abort.

För S-kvinnor är kvinnors rätt till abort en självklarhet. Bara en kvinna själv kan fatta detta beslut. Kvinnans rätt till sin egen kropp är en förutsättning för hennes frihet och makt över sitt eget liv.

Den svenska abortlagstiftningen, som trädde i kraft 1974, tas av många för given. Samtidigt ifrågasätts aborträtten i dag av allt fler, både i Sverige och i andra europeiska länder. I Sverige vill Sverigedemokraterna inskränka aborträtten, i Europa har bland annat Norge, Spanien och Ungern diskuterat en skärpt aborträtt.

Centerpartiet har på nationell nivå varit tydligt med att de tar avstånd från sina lokala företrädare i Kronoberg. Men hur ställer sig Moderaterna nationellt till en samvetsklausul? Och hur diskuteras frågan inom alliansen? Kommer Kristdemokraternas mer värdekonservativa inställning att få gehör eller väljer man att gemensamt stå upp för den svenska aborträtten?

S-kvinnor ser med oro på utvecklingen där värdekonservativa, främlingsfientliga och religiösa krafter motarbetar aborträtten. För oss är den en fråga om kvinnors makt och frihet, som vi alltid kommer att stå uppför – nationellt och internationellt!

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email