Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Satsningar på vården feministiskt nödvändiga

14 000 nya anställda inom vården. Det är ett av de mål Socialdemokraterna sätter upp. Ett viktigt mål, för bristen på personal inom vården är alarmerande. ”Vi har salarna, vi har sängar och vi har all utrustning vi behöver. Men vi saknar personal.” det sa Vårdförbundets ordförande Sineva Rebeiro i senaste numret av S-kvinnors tidning Morgonbris.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 15 mars 2018.

På många sätt har Sverige redan vård i världsklass. Vi botar fler, fler överlever svåra sjukdomar, vi har toppmodern utrustning, förlossningsvården är också på många sätt världsledande, jämfört med de flesta andra länder i världen. Vi borde kunna vara stolta. Samtidigt ser verkligheten annorlunda, de världsledande kunskaperna och forskningen kan inte komma till sin rätt, toppmoderna salar står tomma.

Sverige behöver mer utbildningsplatser för vård och omsorgsyrken. Socialdemokraterna är väl medvetna om vilka problem som finns och att de behöver lösas. 14 000 anställda inom vården är målet, ett rimligt och nödvändigt mål för att bemöta den alarmerande bristen på personal. Vi måste också säkra att det faktiskt finns de som vill och kan arbeta inom vården, samt att vi får behålla de som arbetar där idag.

Kvinnor inom vård och omsorg har idag alarmerande ökning av sjukskrivningar, mer än något annat yrke. Det är sorgligt, när vi samtidigt vet att det här är yrkesgrupper som verkligen älskar och är stolta över sina jobb. Barnmorskor är enligt SCB den yrkesgrupp i Sverige som finner sitt jobb mest meningsfullt. Men det hjälper inte, om de inte får uppskattning och deras passion tillvaratas, utan de istället slits sönder och samman.

Vi fortsätter driva kampen för att få upp lönerna, och förbättra villkoren. Vårdsektorn kämpar hårt mot otrygga anställningar, orimliga arbetstider, delade turer, ofrivillig deltid, osund arbetsmiljö, stress och belastningsskador. Här har offentlig sektor ett stort ansvar att gå före – jämställda jämlika löner och villkor ska vara norm.

En annan del av vården som måste bli mer jämlik är tandvården. Tandvården idag har blivit en klassfråga, det är fullständigt oacceptabelt. Att detta slår mot kvinnor med svagare ekonomi är uppenbart. Vi vet att dålig tandhälsa både försämrar din livskvalitet, ger smärta och lidande och dessutom påverkar det hela kroppen och kan leda till en rad allvarliga sjukdomar. Det är faktiskt helt orimligt att vi inte ser tänderna som en del av kroppen.

På Socialdemokraternas senaste kongress beslutades att konkreta steg ska tas mot en mer jämlik tandvård, det har vi också gjort. Förra året fördubblades tandbidraget till unga vuxna och äldre, från 300 till 600 kronor/år. Åldern för gratis barn- och ungdomstandvård höjs också i tre etapper, 2017 till 21 år, 2018 till 22 år och 2019 till 23 år.

När det gäller kvinnors hälsa krävs också särskilda insatser. Alla delar av vården måste skärpas upp med jämställdhet och kvinnors hälsa i fokus, inte minst SRHR-området måste prioritera kvinnors hälsa och rätt till sin egen kropp mycket tydligare. När satsningar görs på mer personal, finns mål om att särskilt stärka upp förlossningsvård och sjukvård riktad till kvinnor, det är välkommet. Vi kommer fortsätta följa upp att detta säkras upp för vi har långt kvar till jämställd vård.

S-kvinnor är en viktig drivkraft i svensk politik idag för att lyfta de feministiska frågorna. Vi är Sveriges största politiska kvinnoförbund och en stor och viktig del av det socialdemokratiska partiet, så för oss är det viktigt att Sverige fortsätter att ha en feministiskt S-ledd regering, som både hörsammar våra krav och driver dem tillsammans med oss. Som går från ord till handling.

Inte en enda patient ska behöva frukta att långa vårdköer ska skada deras hälsa, inte en enda födande mamma ska behöva vara rädd för att inte få plats eller inte få en säker förlossning, ingen ska kunna köpa sig före någon annan i vårdkön och personalen måste få må bra för att kunna göra att bra jobb.

Många viktiga steg har tagits, det är vi stolta över, många fler behöver tas. Målet är jämlik och jämställd vård, för hela kroppen, tillgänglig för alla, med frisk nöjd personal. Trygghet i vården måste prioriteras före skattesänkningar. Den feministiska kampen tar vi tillsammans, så länge det behövs.

Carina Ohlsson, Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email