Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Sätt stopp för handeln med de ofödda barnen

Om regeringen menar allvar med att prioritera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ska det inte vara möjligt för svenskar att köpa sig rätten till en kvinnas förmåga att bära och föda ett barn.

Publicerad i Aftonbladet 12 augusti  2017.

I dag arrangeras den allra första konferensen i Sverige som handlar om förmedling av surrogatmödrar. Konferensen anordnas av en australiensisk organisation och vänder sig till svenskar som vill köpa andra kvinnors graviditeter.

Mässan samlar aktörer från den internationella surrogatindustrin, såsom agenturer och kliniker, som erbjuder potentiella kunder information om kostnader och vilka länder man kan välja mellan.

Förra året slog en statlig utredning fast att det inte bör vara tillåtet med surrogatmödraskap i Sverige eftersom det innebär en handel med kvinnors reproduktiva förmåga och därmed en stor risk för att kvinnor utnyttjas. Utredningen menar att Sverige aktivt bör arbeta för att ofrivilligt barnlösa par inte ska tillåtas utnyttja surrogatmödrar så väl inom som utanför landets gränser.

De föreslog bland annat informationskampanjer för att motverka att svenskar betalar fattiga kvinnor för att bära, föda och ge bort barn till dem.

Det krävs omfattande insatser för att stoppa den växande surrogathandeln men tyvärr har det sedan utredningen presenterades varit tyst från politiskt håll.

Varje vecka betalar svenskar stora belopp till surrogatförmedlingar och kliniker vars affärsidé är surrogatturism och global handel med kvinnors reproduktiva förmåga.

När surrogatförmedlingar i Sverige nu öppet arrangerar surrogatmässor för att marknadsföra sina tjänster måste vi bryta tystnaden. Hur länge till ska handeln med kvinnors kroppar tillåtas växa och frodas mitt framför näsan på den feministiska regeringen?

En positiv internationell trend är att allt fler länder väljer att förbjuda surrogatmödraskap. Detta har skett som en konsekvens av att exploateringen och utnyttjandet av kvinnor som handeln innebär har uppdagats. Men tyvärr flyttar istället ofta handeln med surrogatmödrar till fattigare länder, där lagen inte kommit ikapp och där kvinnor många gånger har svagare rättigheter.

Sedan Indien för några år sedan förbjöd utländska surrogatarrangemang har länder som Ukraina och Georgien blivit devanligaste surrogatdestinationerna för svenskar.

Nyligen skildrade Sveriges Radio i programserien Tendens det fysiska och psykiska lidande som fattiga georgiska surrogatmödrar genomgått av att bära, föda och lämna ifrån sig barn till svenska beställare. Detta är naturligtvis kontroversiellt, inte minst eftersom det handlar om att kontraktera bort ofödda barn. Det är omöjligt att inte se kopplingarna till både människohandel och prostitution.

Kontrasten är tydlig mellan å ena sidan den statliga utredningen som föreslår insatser för att förhindra att välbemedlade svenskar köper sig tillgång till fattiga kvinnors kroppar och å andra sidan det faktum att internationella surrogatkliniker och agenturer reser till Stockholm för att locka svenska kunder.

Om regeringen menar allvar med att prioritera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ska det inte vara möjligt för svenskar att köpa sig rätten till en kvinnas förmåga att bära och föda ett barn.

Vi förutsätter att regeringen agerar kraftfullt mot surrogatmödraskap och den pågående handeln med kvinnors reproduktion. Det är hög tid att stoppa alla former av människohandel.

Meri Helena Forsberg, ordförande, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, RIFFI
Marie-Louise Forslund Mustaniemi, ordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Frida Hasselblad, Vd Make Equal
Cecilia Heikkinen, vice ordförande Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks
Kerstin Kyhlberg Engvall, vice ordförande Sveriges Kvinnolobby
Heidi Lampinen, ordförande Unga S-Kvinnor Rebella
Ewa Larsson, ordförande Gröna Kvinnor
Henrik Malmrot, ordförande Ung Vänster
Margaretha Nilsson, Kvinnofronten
Carina Ohlsson, ordförande S-Kvinnor
Olga Persson, generalsekreterare Unizon

facebook Twitter Email