Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Sätt stopp för svenskars köp av surrogatbarn

När en surrogatförmedling i Sverige nu öppet arrangerar möten i Göteborg för att marknadsföra sina tjänster måste vi bryta tystnaden. Hur länge till ska handeln med kvinnors kroppar tillåtas växa med den feministiska regeringens goda minne?

Publicerad i Göteborgsposten 28 oktober 2017.

I dag arrangeras den allra första konferensen om förmedling av surrogatmödraskap i Göteborg. Konferensen arrangeras av surrogatförmedlingen Tammuz och vänder sig till par och ensamstående som är intresserade av att köpa graviditeter av kvinnor utomlands. Svenska myndigheter uppskattar att ungefär ett barn i veckan kommer till Sverige genom denna växande surrogatturism. Det handlar om en ny form av handel med kvinnor och barn.

Surrogatmödraskap innebär att en kvinna blir gravid, bär och föder ett barn åt någon annan, för att sedan lämna det ifrån sig. Genom kontrakt avtalar kvinnan bort vårdnad och kontakt med barnet efter förlossningen. Kliniker och beställare kontrollerar ofta helt och hållet kvinnans leverne under graviditeten. Beställarna är ofta välbeställda par och individer i västländer, medan surrogatmödrarna är kvinnor i Asien, Östeuropa, Latinamerika och USA.

Allt fler larmrapporter

På senare år har allt fler larmrapporter kommit om babyfabriker, surrogatmödrar som exploaterats och barn som övergetts. De medicinska och psykologiska skaderiskerna är väldokumenterade och risken för att kvinnor utnyttjas har blivit omöjlig att blunda för. Dessutom har surrogatmödrar och barn som kommit till genom surrogatmödraskap själva börjat tala ut mot handeln.

Även den internationella surrogatkoncernen Tammuz, som den svenska förmedlingen är en del av, har varit inblandad i flera skandaler. Tammuz har sitt säte i Israel och är en av de allra största aktörerna på marknaden. Tammuz har till exempel varit inblandade i fall där surrogatbarn har blandats ihop. Företaget var även en av de förmedlingar som hade surrogatmödrar på plats i Nepal när landet drabbades av en jordbävning 2015. Det som hände efter jordbävningen var att beställande föräldrar från Israel och nyfödda barn hämtades och flögs till säker mark i sitt hemland medan de nyförlösta surrogatmödrarna lämnades kvar i det krisdrabbade landet.

Allt fler länder inför förbud

I följden av de många skandalerna är den internationella trenden att allt fler länder förbjuder handeln med graviditeter. Länder som tidigare varit surrogatdestinationer, däribland Thailand och Indien, har nu börjat skydda kvinnorna genom att införa förbud mot internationella surrogatarrangemang. EU har i två resolutioner slagit fast att surrogatmödraskap är en form av handel med kvinnors reproduktiva organ och bör förbjudas. Liknande initiativ har nyligen framförts till FN.

Förra året slog en statlig utredning fast att det inte heller bör vara tillåtet med surrogatmödraskap i Sverige. Utredningen menar att Sverige aktivt bör arbeta för att ofrivilligt barnlösa par inte ska tillåtas utnyttja surrogatmödrar så väl inom som utanför landets gränser.

Förutom att tydligt slå fast att surrogatmödraskap inte bör tillåtas efterfrågar utredningen informationsinsatser för att motverka att svenskar åker utomlands för att ingå surrogatarrangemang. Svenskar som överväger att beställa barn på detta sätt måste få vetskap om den bakomliggande industrin och riskerna för mamman och barnet, därför är informationsinsatserna nödvändiga. Men trots att över ett år har gått sedan utredningen presenterade sitt betänkande har ännu ingen kampanj av detta slag synts till.

Lockar kunder i Göteborg

Kontrasten är tydlig mellan å ena sidan den statliga utredning som föreslår insatser för att förhindra att välbemedlade svenskar köper sig tillgång till fattiga kvinnors kroppar och å andra sidan det faktum att surrogatförmedlingar reser till Göteborg för att locka kunder. När en surrogatförmedling i Sverige nu öppet arrangerar möten för att marknadsföra sina tjänster måste vi bryta tystnaden. Hur länge till ska handeln med kvinnors kroppar tillåtas växa med den feministiska regeringens goda minne?

Om regeringen menar allvar med att prioritera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ska det inte vara möjligt för svenskar att köpa sig rätten till en kvinnas förmåga att bära och föda ett barn. Vi förutsätter att regeringen agerar kraftfullt mot surrogatmödraskap och den pågående handeln med kvinnors reproduktion. Det är hög tid att stoppa alla former av människohandel.

Clara Berglund
Sveriges Kvinnolobby

Meri Helena Forsberg
Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, RIFFI

Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Zozan Inci
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks

Heidi Lampinen
Unga S-Kvinnor Rebella

Ewa Larsson
Gröna Kvinnor

Henrik Malmrot
Ung Vänster

Margaretha Nilsson
Kvinnofronten

Carina Ohlsson
S-Kvinnor

Olga Persson
Unizon

Gertrud Åström
Wonsa

facebook Twitter Email