Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

SD-regeringen klarar inte av att skydda kvinnor

När regeringen tillträdde för ett år sedan lovade man att arbetet mot mäns våld mot kvinnor skulle växlas upp. Men arbetet visade sig snarare vara en nedväxling.

Publicerad i bland annat AIP 25 nov 2023.

Var tredje vecka dödas en kvinna av en man som hon haft en nära relation med. 2022 anmäldes drygt 24 000 sexualbrott och 38 000 misshandelsbrott mot kvinnor eller flickor, och mörkertalet är stort. Endast 20 procent av våldet polisanmäls enligt uppskattningar av Brottsförebyggande rådet. Mäns våld mot kvinnor är en ständig pandemi som pågår dygnet runt om, året om.

När regeringen tillträdde för ett år sedan lovade man att arbetet mot mäns våld mot kvinnor skulle växlas upp. Men arbetet visade sig snarare vara en nedväxling. Vi nås av rapporter om att ärenden om våld mot kvinnor och sexualbrott läggs på hög, och att platserna på skyddade boenden för kvinnor som flyr från våld inte räcker till när platser reserveras för avhoppare från kriminella gäng. Det är helt oacceptabelt. Avhopparverksamhet är viktigt men måste kunna genomföras utan att det går ut över det mest grundläggande arbetet med att skydda våldsutsatta kvinnor och barn.

Regeringen orkar inte hålla det fokus som krävs för att säkerställa att polisen kan prioritera dessa våldsbrott även när andra brott ökar. Idag lägger polisen ner arbetsgrupper som är specialiserade på mäns våld mot kvinnor där man byggt upp kompetens och metoder för att utreda dessa brott, när detta arbete skulle behöva växlas upp och spridas till resten av landet. Från regeringen hörs inte ett pip.

Likaså kommer regeringens och Sverigedemokraternas slakt av välfärden få enorma konsekvenser på kvinnofridsområdet. Sveriges Kommuner och Regioner larmade redan i våras om att pengarna till skyddat boende inte räcker och att kommunerna kommer att få svårt att leva upp till sitt uppdrag att förebygga och motverka våld mot kvinnor när det saknas finansiering. Vad är regeringens svar? Nya stålbad för välfärden.

Regeringen gick till val på att bygga ut rättssystemet och skärpa kriminal­politiken. Men flickorna och kvinnorna syns inte till i styrningen av myndigheter eller regeringens budget.  S-kvinnor efterlyser en kvinnofridspolitik som genomsyrar hela samhället; skolan, socialtjänsten, sjukvården, polisen och rättsväsendet. Och en regering som inte bara pratar om mäns våld mot kvinnor utan också i sin styrning och budget prioriterar kvinnors och flickors trygghet.

Annika Strandhäll,
ordförande S-kvinnor

Publicerad i:
Aktuellt i Politiken tillsammans med S-kvinnor Stockholm
Borås Tidning tillsammans med S-kvinnor Sjuhärad
Folkbladet tillsammans med S-kvinnor Östergötland
MVT tillsammans med S-kvinnor Östergötland
Ljusnan tillsammans med S-kvinnor Gävleborg
Hudiksvalls tidning tillsammans med S-kvinnor Gävleborg
Hallands Nyheter tillsammans med S-kvinnor Halland
Hallandsposten tillsammans med S-kvinnor Halland
SMP tillsammans med S-kvinnor Kronoberg
Smålänningen tillsammans med S-kvinnor Kronoberg
Gefle Dagblad tillsammans med S-kvinnor Gävleborg
Sundsvalls Tidning tillsammans med S-kvinnor Västernorrland
Skövde Nyheter tillsammans med S-kvinnor Skaraborg
Falköpings tidning tillsammans med S-kvinnor Skaraborg
SLA tillsammans med S-kvinnor Skaraborg
SkLT tillsammans med S-kvinnor Skaraborg
VLT tillsammans med S-kvinnor Västmanland
Bohuslänningen tillsammans med S-kvinnor i Göteborgsområdet
Ljusdalsposten tillsammans med S-kvinnor Gävleborg
Skillingarud.nu tillsammans med S-kvinnor Jönköping
Värnamo.nu tillsammans med S-kvinnor Jönköping
NWT tillsammans med S-kvinnor Värmland
Västgöta-Bladet tillsammans med S-kvinnor Skaraborg
Söderhamnskuriren tillsammans med S-kvinnor
UT tillsammans med S-kvinnor Sjuhärad
ttela tillsammans med S-kvinnor Fyrbodal

facebook Twitter Email