Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Sexköp ska alltid leda till fängelse

Idag har vi i S-kvinnor skickat in vårt remissvar på Människohandels-utredningens betänkande som bland annat sett över straffen vid sexköp. Vi ser flera brister i utredningens förslag och menar att sexköp alltid ska leda till ett frihetsberövande straff och att sexköp utomlands måste förbjudas.

S-kvinnor var pådrivande i införandet av den svenska sexköpslagen, som trädde i kraft 1999. Med den blev Sverige först i världen med en lag som kriminaliserar köp, men inte försäljning, av sex. Sen dess har S-kvinnor krävt att sexköpslagen ska utvecklas.

När vi nu skickar in vårt remissvar på Människohandelsutredningens betänkande (SOU 2016:42) är det mycket vi är kritiska till. Utredningen föreslår till exempel ingen straffskärpning för sexköp.

S-kvinnor anser att böter ska tas bort ur straffskalan för ?Köp av sexuell tjänst? så att brottet alltid leder till ett frihetsberövande straff.

– Vi måste tydliggöra allvaret i brottet och att det är oacceptabelt att köpa en annan människas kropp, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson. Möjligheten att döma till fängelse vid sexköp finns redan idag, men det görs inte. 

S-kvinnor vill också slopa kravet på dubbel straffbarhet så att köp av sexuell tjänst utomlands blir olagligt för svenska medborgare. Utredningen vågar inte föreslå detta, eftersom de menar att det saknas internationell samsyn när det gäller synen på prostitution.

– Bristen på samsyn när det gäller prostitution ska inte ses som ett argument mot lagstiftning. Sverige måste gå före, som vi gjorde när sexköpslagen infördes nationellt, säger Carina Ohlsson.

Sexköp är ett allvarlig brott, precis som människohandel, äktenskapstvång, sexköp av barn, barnpornografibrott och könsstympning, vilka är brott där den dubbla straffbarheten redan har tagits bort och de är straffbara även när de sker utomlands.

– Prostitution och människohandel är av internationell och gränsöverskridande karaktär och det är lika allvarligt när det sker utomlands som när det sker i Sverige, därför måste brottet kriminaliseras var det än sker, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

 

facebook Twitter Email