Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Sexköp är en våldshandling

Att prostitution lyfts i ett åtgärdsprogram om mäns våld mot kvinnor har ett viktigt symbolvärde, skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson (S) och uppmanar högerpartierna att omvärdera sin syn på sexköp.

Publicerad i Fempers Nyheter 17 juni 2021.

På onsdagen presenterade regeringen sitt nya åtgärdsprogram, med 40 punkter för att förebygga mäns våld mot kvinnor, med höjda straff, förebyggande arbete, stöd och skydd. Det innefattar även stärkt arbete mot prostitution och människohandel, däribland flera tydliga krav vi S-kvinnor drivit väldigt länge.

Att stoppa prostitutionen var ett av de första krav som enade S-kvinnor för över 100 år sedan. Utöver kvinnlig rösträtt har det varit en av våra längsta kamper och den pågår än idag. 1999 infördes äntligen den svenska sexköpslagen, baserad på S-kvinnors initiativ. Högerpartierna var motståndare och det krävdes ett massivt påverkansarbete, men till slut blev opinionen för stark och de fick vika sig så vi fick genom lagändringen i riksdagen.

Den svenska sexköpslagen är världsunik och först i världen med att kriminalisera köp av sexuella tjänster, men inte att sälja dem. Grundtanken var redan då att prostitution måste ses som mäns våld mot kvinnor och ansvaret måste ligga hos förövaren. Idag finns lagar baserat på den svenska modellen i flera länder

Men samhället har förändrats. Sedan lagen tillkom för 22 år sedan har Sverige gått med i EU vilket öppnat gränser och ökat rörligheten, vilket ökat människohandeln. Internet har tillkommit som idag är den viktigaste plattformen för organiserad prostitution.

Senaste tiden har sexköp varit på agendan igen efter uppmärksammade fall – offentliga män har talat ut i media om hur de botar sina hål i själen genom att köpa övergrepp. Efter det har politiker från alla möjliga håll hajat till.

KD gick nyligen ut och krävde frihetsberövande straff för sexköp. ”Typiskt nog har det varit svårt att få till en debatt om detta, ända tills det dök upp en kändis att hänga upp frågan på” skrev de. Även C gick ut med samma krav och skrev att synen på sexköp måste omvärderas.

Vi håller med, högern måste omvärdera hur de ser på saken. Typiskt nog tillhör KD och C de som bjudit starkast motstånd.  2019 motionerade vi i riksdagen om att höja ministraffet för sexköp till fängelse, men alla högerpartierna röstade nej. Även våra förslag om att kriminalisera svenskar som köper sex utomlands – högern fällde förslaget.

Att flera borgliga partier sista tiden presenterar förslag på jämställdhetsområdet som ”sina” och basunerar ut det som ”ny feminism” är minst sagt ohederligt, efter det massiva motstånd vi mött när vi lyft frågorna, år efter år.

Vi driver fortfarande flera viktiga krav:

• Sexköp ska alltid ge frihetsberövande straff. I regeringens nya åtgärdsprogram lyfts detta som en prioriterad fråga – äntligen! Straffen måste höjas och böter måste bort ur straffskalan för att uppvärdera brottets allvar.

• Ge prostitutionens offer brottsofferstatus. Återigen en stor seger – ett krav S-kvinnor drivit oerhört länge som nu lyfts in i regeringens åtgärdsprogram. Skulden ska ligga på förövaren. Brottsoffren ska alltid ges målsägandebiträden och rättmätigt stöd, hjälp och skydd.

• Sexköp=övergrepp. Allt som inte är frivilligt är våldtäkt, säger numera den svenska sexualbrottslagen. Där den ene har makt över situationen finns aldrig helt frivillighet. I de flesta fall finns ingen frivillighet och därav måste sexköp ses som att köpa ett övergrepp.

• Förbjud sexköp utomlands. Brottets allvar och gränsöverskridande natur rättfärdigar undantag från dubbel straffbarhet för svenskar som begår övergrepp utomlands. Vi kan bara hoppas att högerpartierna slutar motarbeta oss även i den här frågan.

• Sexköp ska leda till orosanmälan för förövare som har barn hemma. Eftersom vi vet att kopplingen till våld i nära relationer och utnyttjande av barn är en påtaglig risk.

• Stoppa sugardating. S-kvinnor uppmärksammade tidigt kopplingen mellan så kallad sugardating och prostitution och polisanmälde två hemsidor för detta. Våra krav har tagits på allvar – nu hörsammas även detta i regeringens åtgärdsprogram.

Att så många punkter om prostitution lyfts i ett åtgärdsprogram om mäns våld mot kvinnor har också ett viktigt symbolvärde – att köpa sex är att köpa ett övergrepp och ska ses som en våldshandling.

Är det så att opinionen äntligen är så stark att högerpartierna viker sig? Vi kan bara hoppas att de snart kommer till insikt om brottens allvar och röstar igenom förslagen som regeringen lagt fram.

För vi kommer aldrig ge oss. Vi kan fortsätta arbetet framåt för att stoppa alla former av människohandel och köpta övergrepp.

Carina Ohlsson
Förbundsordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email