Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Skärp sexköpslagen!

Att stoppa prostitutionen var en av de frågor vi S-kvinnor samlades kring redan när vi bildades för hundra år sedan. S-kvinnor är stolta över sexköpslagen men inte nöjda. Vi fortsätter driva flera viktiga krav, bland annat brottsofferstatus för den som fastnat i prostitution.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 27 juni 2019.

Den svenska sexköpslagen infördes 1999 – en stor seger för S-kvinnor som stod bakom och drev fram lagändringen. Lagen innebär att den som köper sex ska straffas, men inte den som säljer sex. Det var den första sexköpslagen i världen som utformats på det sättet. Sedan dess har en rad länder följt Sveriges exempel, även EU förespråkar att kriminalisera den som köper sex enligt svensk modell.

Vi är stolta över den svenska sexköpslagen. Vi står bakom den till hundra procent. Däremot räcker den inte. Lagen är inte så effektiv som vi önskat, för få fälls, för många kommer undan, straffen är för milda. Lagen behöver stärkas och följa sin samtid.

Vi ska komma ihåg att när sexköpslagen infördes var internet outvecklat, vi levde i en helt annan tid med helt andra förutsättningar. I dag har vi ett globalt kommunikationssamhälle som utvecklas snabbt, med nya utmaningar. Information når fler snabbare, den når fler yngre än tidigare.

Sexköpslagen måste stärkas och följa samhällsutvecklingen. Vi fortsätter därför driva flera krav:

  1. Den som fastnat i prostitution ska ges brottsofferstatus. Att köpa någon annans kropp för sina egna behov är att ignorera andras människors värde och rättigheter, det är ett övergrepp. Om personen som köper sex utför ett brott, bör den som utsätts för brottet självklart ses som brottsoffer. Det har varit vår utgångspunkt redan från början. Utan det blir lagen otillräcklig.
  2. Stöd för brottsoffer måste förbättras. Den som fastnat i prostitution behöver samhället stöd, skydd och vård, för att få tillbaka makten över sitt liv. Det här stödet är i dag minimalt, ofta obefintligt. Det hänger givetvis ihop med att den som utsätts inte ens har brottsofferstatus. Detta är personer som utsatts för ibland hundratals eller tusentals sexualbrott. Det här är oerhört utsatta personer som ofta helt glöms bort. Det är ovärdigt ett välfärdssamhälle – trygghet måste gälla alla.
  3. Sexköp ska alltid ge frihetsberövande straff. Brott mot sexköpslagen ger i dag böter eller max ett års fängelse. I princip inga sexköp leder till frihetsberövande straff, väldigt få lagförs ens. Det beror delvis på den låga straffskalan – brotten ses inte som tillräckligt allvarliga för att lägga mer resurser på. Skärpta straff är också en viktig signal till sexköpare – straffen ska vara kännbara, ge konsekvenser, signalera allvaret i brottet. Det gör det inte i dag, därför bör brotten alltid ge frihetsberövande straff.
  4. Sexköpslagen ska gälla för svenska medborgare som köper sex utomlands. Det här kravet står även regeringen i dag bakom. Men förslaget kunde inte tas i riksdagen – gamla alliansen tillsammans med SD sa nej. Undantag från så kallad dubbel straffbarhet, det vill säga att du ska kunna straffas i Sverige för ett brott begått i ett annat land även om brottet inte är olagligt där, kan göras om brottet bedöms vara tillräckligt allvarligt. Det gäller till exempel människohandel och sexualbrott mot barn. Sexköp däremot, anser de inte är tillräckligt allvarligt. Ytterligare ett skäl för att öka straffskalan och ge offren brottsofferstatus, eller hur? Så borgarna kan förstå allvaret i det här någon gång.
  5. Sexköp ska alltid ses som ett sexuellt övergrepp. Förra året fick Sverige äntligen en stärkt sexualbrottslag som förtydligar att gränsen för övergrepp/våldtäkt går vid frivillighet (samtycke). Vår utgångspunkt är att väldigt få (om någon) som säljer sex kan sägas göra det helt frivilligt. Det finns alltid en maktobalans, vi kan aldrig säga att detta rör sig om helt fri vilja. Därför kan vi inte heller tala om någon form av samtycke. Det handlar ofta om tvång och total ofrivillighet, i allra mildaste grad om att ”utnyttja ett offers särskilt utsatta situation”, som regeringen också omnämner för vilket en person ska kunna dömas för våldtäkt. Den som är skyldig till sexköp bör därför även utredas för våldtäkt. I dag prövas brotten sällan så, men med en ny samtyckeslag på plats är det högst rimligt.

Helt enkelt, det är dags att ta nästa steg. Vi har en stärkt sexualbrottslag på plats. Vad innebär den i praktiken? Hur påverkar den hur vi lagför sexköpsbrott? Tusentals kvinnor sitter inlåsta i lägenheter runt om i Sverige, övergreppen fortsätter dag ut och dag in. Tusentals besöker de här lägenheterna varje dag, utan att se det som ett särskilt allvarligt brott. Åter tusentals svenskar utsätter varje år pojkar och flickor för övergrepp i andra länder, och kommer undan helt ostraffat.

Att stoppa prostitutionen var en av de frågor vi S-kvinnor samlades kring redan när vi bildades, för hundra år sedan. Så länge har vi tagit den kampen. Vi har nått stora segrar, vi är stolta över den svenska sexköpslagen, men vi är inte nöjda. Så länge de här övergreppen fortgår så fortsätter vi ta den feministiska kampen.

Carina Ohlsson, förbundsordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email