Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

SKL ser över heltiderna

När den röd-grön majoritet tillträdde i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i våras lovades det att heltid skulle bli norm i de centrala kollektivavtalen. Nu går SKL vidare i frågan.

SKL presenterar nu en ny heltidsrapport och arrangerar i samband med detta ett seminarium i frågan. Rapporten visar bland annat att andelen medarbetare som jobbar heltid i kommunerna ökat med fem procentenheter de senaste sex åren. Det motsvarar 30 000 medarbetare och hela ökningen har skett bland kvinnor. Den visar också att det ofrivilliga deltidsarbetet är vanligare inom handeln och hotell- och restaurangbranschen än inom vård/omsorg och utbildningssektorn. Det är därför viktigt att både erbjuda rätt till heltid och skapa förutsättningar för människor att arbeta heltid.

Idag arbetar var tredje kvinna, jämfört med var tionde man, deltid. Totalt beräknas 200 000 personer, främst kvinnor, arbeta ofrivillig deltid. Rätt till heltid är en avgörande jämställd­hetsfråga, som påverkar både lön och pension.

S-kvinnor kräver lagstiftning om rätt till heltid, eftersom det visat sig svårt för arbetsmarknadens parter att lösa frågan. Barnomsorg på obekväm arbetstid är en förutsättning för allas möjlighet att arbeta heltid. Oavsett om man arbetar dag, kväll, helg eller natt ska man ha rätt till barnomsorg. Rätt till heltid får inte heller innebära arbete med delade turer, dvs. flera arbetspass under en dag med obetalda håltimmar mellan.

facebook Twitter Email