Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Skolan är avgörande för framtidens samhälle

I dagarna väntar skolstart för hundratusentals skolbarn. Den svenska skolan har länge varit i fokus i den politiska debatten, det kommer den fortsätta vara. För många barn är skolan deras enda trygga plats och hur vi som samhälle tar hand om barnen är avgörande för vilka individer de växer upp till och hur de på sikt formar vårt samhälle.

Publicerad i Aktuellt i Politiken 15 augusti 2022.

Alla verkar rörande överens om att en likvärdig skola är livsviktigt, ändå ger vi inte våra barn likvärdiga förutsättningar. Vi ser tvärtom stora kvalitetsskillnader mellan olika skolor och kommuner, ökad segregation och orättvisor. Marknadens vinstintressen har tillåtits styr när skolkoncernernas bästa har satts före barnens bästa. Att Sverige som enda land i världen släppt in vinstintresset i den skattefinansierade skolan har varit förödande.

För oss Socialdemokrater och S-kvinnor är det här oacceptabelt. Regeringen har tydligt tagit taktpinnen för en jämlik och jämställd skola med flera konkreta förslag:

  • Ett vinstförbud ska genomföras i skolan. Skattepengarna ska gå till barnens bästa, inget annat.
  • Ett etableringsstopp för religiösa friskolor. Barn ska inte segregeras, varken utifrån sina egna eller föräldrars trosuppfattning, utan möta en mångfald av tankar och idéer.
  • Skolvalet ska ses över så att det blir rättvist, transparent och jämlikt, för att bidra till minskad skolsegregation.
  • Kommunerna ska ges veto vid utökningar och nyetableringar av friskolor.
  • En rättvisare fördelning av skolpengen mellan privata och kommunala skolor ska införas, så att privata skolor inte överkompenseras.

Alla dessa förslag är frågor som vi S-kvinnor drivit på för under lång tid och helhjärtat välkomnar.

Till hösten blir också regeringens beslut från förra året om förändrad läroplan verklighet. Med det nya kunskapsområdet ”Sexualitet, samtycke och relationer” ska den normkritiska sex- och samlevnadsundervisningen stärkas. Frågor om frivillighet och samtycke ska lyftas i högre grad, men också frågor om pornografi så att elever kan utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang. Utbildningen ska ges av lärare som är utbildade i ämnet, genom att kunskaper om sex och relationer blivit en obligatorisk del av lärarutbildningen.

Denna förändring är särskilt viktig för att skolan ska nå skollagens mål för jämställdhet och för att skapa en skolmiljö fri från våld, hot och trakasserier.

Jag är stolt över att vara del av ett parti och en regering som så tydligt ser problemen och föreslår och genomför de nödvändiga förändringarna.

Alla barn har rätt till en lika bra skola och att få växa upp som trygga och lyckliga individer. Det är vårt politiska ansvar att säkerställa detta. Tillsammans bygger vi ett starkt tryggt samhälle. Den 11 september är du med och beslutar om framtiden för den svenska skolan.

Annika Strandhäll
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email