Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Skolan måste tala klarspråk om sex

Vi reagerar starkt på de otydliga skrivningarna om pornografi och hedersproblematik i Skolverkets förslag till ny utökad sex- och samlevnadsundervisning. Det skriver företrädare för S-kvinnor, Centerkvinnor, Liberala kvinnor och den politiskt fristående kvinnoorganisationen Gröna Kvinnor.

Publicerad i SvD 17 juli 2019.

Skolverket redovisade nyligen ett förslag till en ny utökad sex- och samlevnadsundervisning i skolan, ett regeringsuppdrag som fick ytterligare prioritet i Januariavtalet. I det slog regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna fast att kunskapsnivåerna på området måste förbättras genom att sex- och samlevnadsundervisningen blir en obligatorisk del av lärarutbildningen. I uppdraget ingick att särskilt beakta hedersrelaterat våld och förtryck, samtycke och pornografi.

Det är därför med bestörtning som Centerkvinnorna, S-kvinnorna, Liberala Kvinnor och den politiskt fristående kvinnoorganisationen Gröna Kvinnor konstaterar att Skolverket avråder från att centrala begrepp som ”pornografi” och ”hedersrelaterat våld och förtryck” överhuvudtaget används i läroplanerna. Skolverket anser att begreppet pornografi är alltför specifikt och att elever ska ges ”möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang”. I stället för hedersrelaterat våld rekommenderar Skolverket den bredare formuleringen ”maktstrukturer kopplade till kön och föreställningar om heder”.

På senare år har de grova våldsinslagen i pornografin ökat samtidigt som tillgängligheten har blivit större via gratis internettjänster. Unga är extra sårbara. Pornografin skapar en norm för sex och samlevnad och nämns också som en bidragande faktor till att prostitution har normaliserats bland unga människor. Senast i veckan rapporterade polisens Nationella operativa avdelning (Noa) om en aktion för att avslöja exploatering av barn, vilken resulterade i tio förundersökningar för bland annat barnvåldtäkt och utnyttjande av barn för sexuell posering. Polisen nämner sugardejting som den vanligaste plattformen för prostitutionsdebuten, att en oftast äldre person erbjuder pengar och presenter mot sexuellt umgänge.

Eleverna behöver en plattform för att kunna navigera i sin verklighet och de behöver kunskap om pornografins effekter. Vi inom Centerkvinnorna, S-kvinnorna, Liberala Kvinnor och Gröna Kvinnor anser att ett kritiskt förhållningssätt till pornografin måste vara en uttalad del i en ny förstärkt sex- och samlevnadsundervisning.

Det är fullständigt oacceptabelt att gömma centrala begrepp bakom diffusa formuleringar. Det riskerar att trivialisera och osynliggöra unga människors verklighet. Saker ska kallas vid sina rätta namn. Detta gäller även hedersproblematiken.

Den allmänna kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck har ökat sedan Fadime Sahindal för 18 år sedan talade i riksdagen, och kort därefter mördades, mycket tack vare tydligheten i terminologin. Det finns i dag en bred politisk samsyn kring att hedersproblematiken skyndsamt måste förebyggas och bekämpas. Vi har också flera brottsrubriceringar kring detta i lagstiftningen. Att Skolverket väljer att inte rekommendera att benämningen hedersvåld och förtryck används i läroplanerna riskerar att osynliggöra problematiken.

Kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck kräver ett strukturerat, långsiktigt arbete och att samhället kraftsamlar på flera nivåer samtidigt. Skolan är en viktig del av detta arbete. Därför har också regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna särskilt pekat ut detta i Januariavtalet.

Det krävs direkta åtgärder för att värna barns och ungas hälsa och välbefinnande och en tydlighet i Skollagen när det gäller skolans sex- och samlevnadsundervisning. Ju tydligare läroplanerna är, desto lättare är det för rektorer och lärare att implementera dessa i klassrummet. Vi befinner oss i ett allvarligt läge och förväntar oss att utbildningsministern agerar och att Skolverket arbetar fram ett nytt förslag.

Vuxenvärlden måste ta sitt ansvar. Och det är bråttom!

Carina Ohlsson
förbundsordförande S-kvinnor

Sofia Jarl
förbundsordförande Centerkvinnorna

Cecilia Elving
ordförande Liberala Kvinnor

Ewa Larsson
ordförande Gröna Kvinnor

facebook Twitter Email