Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Skoldagen ska vara fri från religiös påverkan

De religiösa friskolornas lobbyister, Kristna Friskolerådet, talar i egen sak när de kritiserar vårt förslag (DN Debatt 25/3) att ställa samma krav på konfessionsfri skolgång som redan gäller för kommunala skolor också på friskolor. Men de duckar för huvudpoängen: elever har rätt att slippa religiös påverkan under hela skoldagen, skriver 13 socialdemokrater.

Slutreplik i Dagens Nyheter 3 mars 2017.

Redan i dag får elever på alla skolor sakligt och neutralt lära sig om olika religioner. Men elever ska inte behöva gå på en religiös friskola om de behöver utöva sin tro under skoldagen.

Direkt religiös undervisning eller utbildning ska ske utanför den allmänna, obligatoriska och skattefinansierade skolan. Enligt Europakonventionen ska staten ”respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse”. Redan det nuvarande svenska skolsystemet är tydligt: den rätten säkras genom att religiös undervisning får skötas utanför det allmänna skolsystemet (till exempel på kvällar, helger och lov). Dagens skollag säger nämligen redan i dag att undervisningen (lektioner, grupparbeten med mera) vid såväl friskolor som kommunala skolor inte får ha några konfessionella inslag.

Däremot tillåter skollagen i dag friskolor att ha konfessionella inslag ”i utbildningen i övrigt” (raster, i matsalen, och direkt vid skoldagens början och slut). Dessa ska förvisso vara ”frivilliga”, men det är en chimär. Vilken elev kan uppleva att skoldagen är fri från religiös påverkan när hen möter religiösa budskap, utsmyckningar och aktiviteter inför skoldagens början, på raster, i matsalen och i anslutning till skoldagens slut? Hur ska lärare kunna förmedla en neutral syn på olika livsåskådningar, när eleverna direkt utanför klassrummet möts av ensidig religiös påverkan? Det är häri kränkningen av barnens och ungdomarnas rätt att fritt söka, välja eller välja bort religion uppstår.

Det är just detta vi vill ändra. Samma krav på att både undervisningen och utbildningen i övrigt ska vara konfessionsfri ska gälla för både kommunala och fristående skolor. Europakonventionen säger inte att vi bara får kräva konfessionsfri undervisning, men att vi måste acceptera konfessionella inslag i utbildningen i övrigt. I exempelvis många delstater i Tyskland är hela skoldagen i alla skolor konfessionsfri. Det är inget brott mot Europakonventionen.

Utbildningar med konfessionella inslag ska inte vara del av det allmänna, skolpliktiga och skolpengsbaserade skolväsendet.

Barnkonventionen slår fast att barn och ungdomar själva har rätt att fritt söka, välja eller välja bort religion eller livsåskådning. Men den säger inte att föräldrar får inskränka den fri- och rättigheten genom att placera sitt barn i en religiös friskola.

Det är ingen mänsklig rättighet att få använda svenska skattemedel och skolplikten för ensidig religiös påverkan. Det är ingen mänsklig rättighet att hindra barn som lever med strikta religiösa eller hedersrelaterade begränsningar från att få ett andrum i tillvaron. Och det är ingen mänsklig rättighet att använda skolväsendet till att sortera barn i ett ”vi” och ett ”dem”.

Vi måste kunna ange en politisk viljeinriktning utifrån vad som är bäst för eleverna och samhället. Därför är det nu hög tid för Socialdemokraterna att säga nej till religiösa friskolor.

Jesper Bengtsson (S), chef tankesmedjan Tiden och kongressombud Sörmland
Per Carlsson (S), ordf Socialdemokraterna i Borås och kongressombud
Daniel Färm (S)
, kongressombud, Stockholms län
Robert Hammarstrand (S)
, Göteborgs kongressdelegation
Roza Güclü Hedin (S)
, riksdagsledamot Dalarna
Sören Juvas (S)
, förbundsordförande HBT-Socialdemokrater
Elin Lundgren (S)
, riksdagsledamot Gävleborg
Petter Löberg (S)
, riksdagsledamot Södra Älvsborg 
Carina Ohlsson (S)
, förbundsordförande S-kvinnor
Peter Persson (S)
, riksdagsledamot Jönköping
Andreas Schönström (S)
, kommunalråd Malmö
Tara Twana (S)
, kongressombud, Stockholms arbetarekommun
Ellis Wohlner (S)
, medlem i Kungsholmens S-förening, Onsdagsklubben och Kooperativa S-föreningen

facebook Twitter Email