Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

S-kvinnor besöker Sydafrika

S-kvinnor har en lång tradition av internationell solidaritet. Sedan många år har vi samarbetat och stöttat olika kvinnoorganisationer i Östra Kap-provinsen i Sydafrika, en region där sexuellt våld och våld inom familjen är vanligt förekommande. I November besökte S-kvinnors ordförande vår samarbetsorganisation Ikwezi Women´s Support Centre.

I början av 2015 inledde S-kvinnor et samarbetar med Ikhwezi Women’s Support Centre, som bedriver rådgivning till kvinnor som utsatts för våld i hemmet och informations-spridning om HIV och AIDS. Ikhwezi anordnar även utbildningar och kurser för bland andra offentliganställda, poliser, religiösa ledare och volontärer, kampanjer och lobbyingarbete.

14 november besökte S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson tillsammans med förbunds-sekreterare Susanne Andersson Sydafrika och vår systerorganisation Ikwesi i Östrakap-provinsen och deras stödcenter i staden Cathcart.

Cathcart är en kommun med 32 000 invånare. Arbetslösheten är 70 procent. Många affärer har slagit igen, det finns bara en tillgänglig livsmedelsbutik och maten är dyr. De tomma lokalerna har på många ställen ersatts med barer och alkoholen är ett stort problem, som i många delar av Sydafrika är kvinnorna ofta väldigt utsatta för våld i nära relationer och sexualiserat våld.

Carina Ohlsson berättade också om situationen i Sverige och om hennes och S-kvinnors mångåriga arbete för kvinnofrid och barnfrid. Om att våld mot kvinnor också är ett problem i Sverige och att vi även här har skyddade boenden för tusentals kvinnor och barn. Vi kunde gemensamt se att vi delar problemen och utbyta erfarenheter av hur man arbetar mot detta och de strukturer inom vilket problemen uppstår.

Under resan besöktes också ett skyddat boende där två kvinnor och ett litet barn bodde. Kvinnorna får bara bo kvar i skyddat boende i 6 månader, sedan får de själva lösa sin boendesituation och trygghet. Att hitta sätt för kvinnor att bli självförsörjande är en utmaning, likväl som att resurser för att finansiera kvinnostödsverksamheten. S-kvinnor besökte bland annat en grönsaksodling som Ikwesi driver i egen regi och även arbetar med att sälja grönsakerna.

En jämställd värld är möjlig, är S-kvinnors ledord. Internationell solidaritet kräver både stöd, samarbete och systerskap.

facebook Twitter Email