Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

S-kvinnor fördömer Turkiets brott mot mänskliga rättigheter

S-kvinnor är förfärade över de lagändringar som Turkiet genomfört i dagarna, som gör det lagligt att ha sex med barn. Det är ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter som måste fördömas och motarbetas och vi ser med oro på utvecklingen i landet.

Enligt det nya förslaget finns inga hinder för sexuella kontakter med barn så länge det bedöms att barnet samtyckt till detta. Den tidigare åldersgränsen på 15 år tas nu bort. Detta är kraftiga brott mot mänskliga rättigheter, inte minst är det ett brott mot Barnkonventionen. Turkiet har också undertecknat den så kallade Lanzarotekonventionen, Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp, vilket de nu försöker kringgå genom att sänka myndighetsåldern för sexuellt umgänge med barn.

– Detta är ett fullständigt förfärligt sätt att frånta barn all trygghet och säkerhet. S-kvinnor fördömer helt Turkiets agerande i den här frågan. Det är ett obegripligt beslut och det är oerhört sorgligt. Vi måste alla agera mot detta, säger Carina Ohlsson ordförande för S-kvinnor.

S-kvinnor vill se ett kraftfullt avståndstagande både från Sverige och från de internationella samfunden. Det krävs aktivt arbete på alla plan för att upphäva detta beslut. Vi måste se över de avtal och samarbeten som finns med landet. EU kan inte samarbeta med ett land som på punkt efter punkt bryter mot mänskliga rättigheter.

Detta brott mot Barnkonventionen, som i vår mening är att direkt uppmuntra våldtäkter av barn, är bara det senaste av en rad allvarliga brott mot mänskliga rättigheter i Turkiet. Däribland begränsandet av yttrandefriheten för såväl journalister som akademiker. Senaste veckan har över 100 olika medier stängt ner och en mängd journalister fängslats. Utrensningar görs inom militär, polis och bland offentliganställda, som enligt en mängd rapporter, frihetsberövats och utsätts för inhuman behandling. Landet har offentligt uttalat sin avsikt att tillfälligt avvika från Europakonventionens skydd för mänskliga rättigheter.

UD och utrikesminister Margot Wallström har framfört sin oro över utvecklingen i landet och tagit ställning mot landets brott mot mänskliga rättigheter. S-kvinnor står helt bakom Utrikesdepartementet och Margot Wallströms kritik i dessa frågor.

Den nya lagen kommer framöver att gälla alla barn som vistas i Turkiet. Att Turkiet lanseras som ett turistresemål måste därför ses som högst olämpligt, inte minst för barnfamiljer. Turkiets brott mot de mänskliga rättigheterna gör att det idag inte är ett säkert land att vistas i.

S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson är även ledamot i Europarådet, som kritiserat Turkiet och följer utvecklingen i landet noga. Carina Ohlsson har inom Europarådet också särskilt arbetat med frågan om sexuella övergrepp mot barn, och är Sveriges representant i Europarådets nätverk och kampanj ?One in Five? som syftar till att lyfta frågan och hitta strategier för att förebygga alla former av övergrepp mot barn.

– Det här ett fruktansvärt bakslag i kampen för att skydda barn från den här typen av övergrepp. Som ledamot i Europarådet kommer jag givetvis att driva den här frågan även på Europanivå, det här kan vi aldrig acceptera, säger Carina Ohlsson.

facebook Twitter Email