Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Sverige behöver en feministisk regering

Jämställdheten är het i årets valrörelse. S-kvinnor gläds med den utvecklingen. Socialdemokraterna Gotland har en tydlig feministisk agenda där jämställdhet och rättvisa prioriteras. Under fyra år har vi drivit på för ett mer jämlikt Gotland men fortfarande finns mycket att göra. Socialdemokraterna är det självklara feministiska valet på söndag.

Publicerad i Hela Gotland 12 september 2014.

I över 100 år har S-kvinnor varit en viktig drivkraft i svensk jämställdhetspolitik. Vi är stolta över att representera en politik som gör skillnad och faktiskt påverkar livsvillkoren för kvinnor, nationellt och internationellt. Den svenska sexköpslagen är ett exempel på hur våra beslut ger ringar på vattnet. Idag har flera länder infört lagstiftning enligt svensk modell och den diskuteras i EU och Europa. För oss är visionen tydlig: En jämställd värld är möjlig!

Alliansregeringen har duckat för ansvaret i åtta år nu, det är ett svek mot Sveriges kvinnor och hela samhället. Sverige förtjänar en regering som vågar ta sitt politiska ansvar.

Kvinnors arbetsmiljö måste förbättras. Kvinnor är oftare sjuka än män i alla åldrar idag, allra sämst mår unga kvinnor. Vi måste ta de problemen på allvar. Kvinnors löner är idag 14 procent lägre än männens och väldigt lite görs för att ändra på detta. S-kvinnor kräver årliga lönekartläggningar, att traditionella kvinnoyrken uppvärderas och diskriminering motverkas.

Deltider och otrygga anställningar ger kvinnor lägre livsinkomst, vilket leder till betydligt lägre pension. Därför kräver S-kvinnor rätt till heltid och en sammanhållen arbetsdag med trygga arbetsvillkor.

Alla barn ska ha rätt till en likvärdig förskola oavsett föräldrarnas sysselsättning. Det behövs mindre grupper i förskolan och en genusmedveten pedagogik. Skolan är idag mer segregerad än någonsin. Det behövs mindre klasser, fler lärare och speciallärare. Jämställdheten måste integreras i hela skolan, läx-rut avskaffas och pengarna investeras i allmän läxhjälp efter behov. S-kvinnor vill också se satsningar på vuxenutbildning och folkbildning. Utbildning till nyanlända ska ta hänsyn till kvinnors särskilda villkor och behov.

Vi behöver en likvärdig och trygg sjukvård och omsorg för alla, genom hela livet. Barnomsorg på kvällar, nätter och helger är avgörande för kvinnors arbete. Alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg efter behov.

Sjukvården behöver mer personal, bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor. Vinstintressen ska inte styra välfärden. Alla vinster i privat välfärd ska gå tillbaka till verksamheten och komma brukarna till del. I äldreomsorgen är bristerna tydliga. Samtidigt som vi blir allt fler äldre i Sverige försvinner allt fler vårdplatser. S-kvinnor kräver en långsiktig kvalitetsplan med nationella riktlinjer för äldreomsorgen.

Under åren med alliansen har jämställdheten backat och klyftorna mellan de som har mest och de som har minst ökat. Valet blir avgörande. Vi behöver en socialdemokratisk feministisk regering som tar jämställdhet och jämlikhet på allvar.

Meit Fohlin
Ordförande S-kvinnor Gotland

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email