Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Vi finns i kvinnors vardag

För S-kvinnor är visionen tydlig: En jämställd värld är möjlig! I veckan har S-kvinnor i Göteborg valupptakt och S-kvinnors förbundssekreterare besöker Brännö för att tala om hur vi går från ord till handling.

Publicerad i Direktpress Göteborg 12 augusti 2014.

Alliansen har duckat för sitt ansvar i 8 år nu – det är ett svek mot Sveriges kvinnor och ett svek mot samhället.

Kvinnors löner är 14 procent lägre än männens, väldigt lite görs för att ändra på detta. S-kvinnor kräver årliga lönekartläggningar, att traditionella kvinnoyrken uppvärderas och diskriminering motverkas. Deltider och otrygga anställningar ger kvinnor lägre livsinkomst och betydligt lägre pension. Därför kräver S-kvinnor rätt till heltid, som även innebär sammanhållen arbetsdag och trygga arbetsvillkor.

Förskolan är inte bara omsorg när föräldrarna arbetar, utan alla barn ska ha rätt till en likvärdig förskola oavsett föräldrarnas sysselsättning. Det behövs mindre grupper i förskolan och en genusmedveten pedagogik.

Skolan är idag mer segregerad än någonsin. Det behövs mindre klasser, fler lärare och speciallärare. Jämställdheten måste integreras i hela skolan. Så kallad Läx-rut avskaffas och pengarna investeras i allmän läxhjälp efter behov.

Vi behöver en likvärdig och trygg sjukvård och omsorg för alla, genom hela livet. Barnomsorg på kvällar, nätter och helger är avgörande för att kvinnor ska kunna arbeta heltid. Alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg efter behov. Sjukvården behöver mer personal, bättre villkor och arbetsmiljö.

Vinstintressen ska inte vara styrande i välfärden. Alla vinster i privat välfärd ska gå tillbaka till verksamheten och komma brukarna till del.

Inom äldreomsorgen är bristerna tydliga. Vi blir allt fler äldre i Sverige, men vårdplatser blir bara färre. S-kvinnor kräver en långsiktig kvalitetsplan med nationella riktlinjer för äldreomsorgen.

Sverige förtjänar en socialdemokratisk feministisk regering som tar jämställdhet och jämlikhet på allvar.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

Susanne Andersson
Förbundssekreterare S-kvinnor

facebook Twitter Email