Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

S-kvinnor kräver lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid

Uttalande från S-kvinnors förbundsmöte 2015:

Feministisk politik handlar om att ta ställning, för ett samhälle där allas lika värde respekteras. Men det handlar också om att aktivt verka för att förändra strukturer.

S-kvinnors utgångspunkt är att vi vill se en mycket tydligare politik från regeringen, i en rad frågor. Det är dags att gå från ord till handling.

Det gäller bland annat frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi har redan sett problemen och vi vet hur vi kan lösa dem, ändå händer ingenting. Det är minst sagt frustrerande.

I en verklighet där 40 procent inte jobbar ordinarie kontorstider och faktiskt måste jobba röda dagar och helger ibland, där räcker inte barnomsorgen till. Bara en procent av förskoleplatserna är på så kallade obekväma tider, hälften av landets kommuner har inga alls. Det drabbar framför allt kvinnor, som är de som går ner till deltid eller får säga upp sig för att det saknas barnomsorg.

Att bygga ut barnomsorg så att den även gäller på obekväma tider, ses ofta som en kostnad. Men det är en investering och kommuner som gått före och har barnomsorg på kvällar, nätter och helgdagar har visat att det lönar sig! Det möjliggör för alla att kunna arbeta och faktiskt försörja sig.

Socialdemokraternas kongress ställde sig redan 2013 bakom S-kvinnors krav att alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid, som faktiskt är anpassad efter föräldrarnas behov. Miljöpartiet säger också att ”alla kommuner ska erbjuda barnomsorg på obekväma arbetstid”. Så, vi ser problemet och vi kan lösa det, varför händer det inget?

S-kvinnor kräver att regeringen nu går vidare och inför lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.

facebook Twitter Email