Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Den här situationen är inte längre hållbar

Konsekvenserna av regeringens skattesänkningar syns extra tydligt inom vård och omsorg och det är framförallt kvinnor som drabbas. Majoriteten som arbetar inom vården är kvinnor och det är också kvinnor som får agera skyddsnät åt anhöriga när välfärden inte räcker till.

Publicerad i NSD 8 september 2014.

Jämställd och jämlik vård och omsorg är därför en av S-kvinnors viktigaste valfrågor. Vi står inför ett vägval. Vill vi fortsätta nedmonteringen eller vill vi investera i en bättre välfärd för alla?

Situationen för vårdpersonalen, med delade turer, ofrivilliga deltider och visstider, är inte hållbar. Allt fler sjuksköterskor säger upp sig i protest mot dåliga anställningsvillkor och mot den systemförändring som skett. Den personal som blir kvar slits sönder för att hinna med. Sjuktalen bland kvinnor fortsätter att öka och är nära relaterat med otrygga arbetsvillkor och en pressad arbetsmiljö.

Stress, otrygg arbetsmiljö och otillräckliga resurser leder till fler misstag och att patientsäkerheten sätts på spel. Förutsättningarna för att patienterna ska få en jämställd och jämlik vård blir också sämre. Till exempel får kvinnor vänta längre än män på ryggoperationer och starroperationer, de får mindre hemtjänst och mindre tillgång till bra läkemedel. Ojämlikheten visar sig också genom stora hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper.

Maktstrukturerna inom vården måste belysas. Inte bara för patienterna utan också för vårdpersonalens skull. Var tredje kvinnlig läkare har känt sig diskriminerad enligt en undersökning av Läkartidningen. Politiska reformer behövs. Välfärden är politikernas ansvar och bör vara ett föredöme när det gäller jämställdhet.

Deltider och otrygga anställningar påverkar också kvinnors inkomster och pensioner. S-kvinnor kräver rätt till heltid, där en sammanhållen arbetsdag med trygga villkor finns med i kravet.

All vårdpersonal måste självklart ha anständiga arbetsförhållanden, oavsett var de jobbar. Likväl måste vården hålla god kvalitet för alla, inte bara för dem som är frisk nog att resa sig och söka ett annat sjukhus.

Högerns svar blir dock allt för ofta att är man inte nöjd så kan man alltid byta! Personalen kan byta jobb, patienterna kan byta sjukhus.De kallar det valfrihet, men egentligen är det extremt ansvarslös politik både mot personal och patienter.

Politik handlar om att våga ta svåra beslut, ta ansvar och genomföra de reformer som krävs. Vi vill se vård och omsorg där fördelningen styrs efter behov, inte vinstintressen.

Välfärden behöver investeringar, inte ytterligare skattesänkningar! För detta krävs ett regeringsskifte. En socialdemokratisk feministisk regering förstår vilka reformer som måste göras och går från ord till handling.

Susanne Andersson
Förbundssekreterare S-kvinnor

Birgitta Ahlqvist
Distriktsordförande S-kvinnor Norrbotten

facebook Twitter Email