Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Investera i välfärden

I dag får 100 000 personer, nästan alltid en kvinna, gå ner i arbetstid när inte välfärden räcker till. Att investera i välfärden är avgörande för att kvinnor ska kunna jobba fullt ut, skriver Carina Ohlsson och Talla Alkurdi, ordföranden för S-kvinnor respektive S-studenter.

Publicerad i Kommunalarbetaren den 11 september 2014.

Kvinnor och män ska givetvis ha lika möjligheter och rättigheter i livet, men dit har vi en bra bit kvar. Det är nästan alla politiska partier överens om i dag. Det vi däremot inte är överens om, det är vad som behöver göras och hur. Under åtta år har vi sett välfärden monteras ner och våra sociala skyddsnät försämras, i takt med det har jämställdhetsarbetet avstannat. Vi måste vända den trenden. Det är inte förvånande att de jämställdhetspolitiska frågorna är i fokus i årets valrörelse – folk vill se förändring. Socialdemokratisk feministisk politik har alltid prioriterat jämställdhet och jämlikhet och vi är fortfarande det parti som har högst förtroende i jämställdhetsfrågorna.

I dag tjänar en man 3,6 miljoner kronor mer än en kvinna under en livstid. Det är så klart oacceptabelt. Det här är inte en liten principfråga om orättvisa. Det handlar om allas möjligheter att försörja sig själva. Löneskillnaderna är fortfarande stora, det måste synliggöras bättre. Lönekartläggningar är ett verktyg för detta och det ska därför göras varje år.

En tredjedel av alla kvinnor jobbar deltid, jämfört med var tionde man. De ofrivilliga deltiderna måste bort. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Vi stödjer Socialdemokraternas förslag om att skriva in det i kollektivavtalet för alla offentligt anställda. Frågan om delade turer måste också lösas en gång för alla, heltid ska innebära sammanhållen arbetsdag, inget annat.

Arbetslösheten i Sverige har ökat och införandet av allmän visstid har ökat de tidsbegränsade anställningarna markant. Den som är visstidsanställd lever med en ständig otrygghet, tjänar betydligt mindre, jobbar oftare deltid och delade turer. De stressar mer och blir oftare sjuka. EU-kommissionen slår fast att de svenska reglerna leder till ett ändlöst staplande av tillfälliga anställningar och de hotar att dra svenska regeringen inför EU-domstol om den inte skärper sig. Det är inget annat än skamligt. Staplandet av visstider måste stoppas! Kommunerna måste föregå med gott exempel och erbjuda trygga anställningar.

Otrygga arbetsvillkor och en dålig arbetsmiljö drabbar framför allt kvinnor och allra sämst mår unga kvinnor där den psykiska ohälsan ökar dramatiskt. Arbetsmiljöarbetet måste stärkas och resurserna till arbetslivsforskningen måste öka, för att bättre hantera kvinnors stressrelaterade arbetsmiljöproblem.

Att investera i välfärden är också avgörande för att kvinnor ska kunna jobba fullt ut. Idag får 100 000 personer, nästan alltid en kvinna, gå ner i arbetstid när inte välfärden räcker till. Äldreomsorgen måste räcka till alla som behöver den. Barnomsorg måste också erbjudas efter föräldrarnas behov, även på obekväma tider, i alla kommuner.

Vi tror på Socialdemokraternas förmåga att förändra och bygga ett starkt samhälle från grunden. Därför är ett regeringsskifte så otroligt viktigt för oss. För att trygghet ger frihet, för alla.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

Talla Alkurdi
Ordförande S-studenter

facebook Twitter Email