Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Regeringsskifte enda vägen för jämställdhet

Under åtta år har välfärden monterats ner och de sociala skyddsnäten försämras, i takt med det har jämställdhetsarbetet avstannat. Trenden måste vändas. Det är inte förvånande att de jämställdhetspolitiska frågorna är i fokus i årets valrörelse – folk vill se förändring! därför är ett regeringsskifte så nödvändigt.

Publicerad i Västerbottens-Kuriren den 12 september 2014.

Kvinnor och män ska givetvis ha lika möjligheter och rättigheter i livet, men dit har vi en bra bit kvar. Det är nästan alla politiska partier överens om i dag. Det vi däremot inte är överens om, det är vad som behöver göras och hur. Under åtta år har välfärden monterats ner och våra sociala skyddsnät försämras, i takt med det har jämställdhetsarbetet avstannat.

Vi måste vända den trenden. Det är inte förvånande att de jämställdhetspolitiska frågorna är i fokus i årets valrörelse – folk vill se förändring!

Socialdemokratisk feministisk politik har alltid prioriterat jämställdhet och jämlikhet och vi är fortfarande det parti som har högst förtroende i jämställdhetsfrågorna. Jämställdhetspolitik blir alldeles för ofta fina ord om rättvisa, om man inte tänker ta ett heltäckande ansvar och gå från ord till handling.

I dag tjänar en man 3,6 miljoner kronor mer än en kvinna under en livstid. Det är så klart oacceptabelt. Det här inte är en liten principfråga om orättvisa. Det handlar om allas möjligheter att försörja sig själva. Löneskillnaderna är fortfarande stora, det måste synliggöras bättre. Lönekartläggningar är ett verktyg för detta och det ska därför göras varje år.

Kvinnor arbetar i snitt 47 minuter mer obetalt än män, varje dag. De arbetar alltså obetalt sju arbetsveckor mer än män varje år. Det här gör att kvinnor förlorar inkomst, halkar efter i karriärs- och löneutveckling och får betydligt lägre pensioner. En mer jämställd föräldraförsäkring är avgörande för att förändra det här mönstret.

Mammor tar ut 75 procent av föräldradagarna, och hela 90 procent under barnets första två år. Varken jämställdhetsbonusar eller andra kampanjer har gett någon synbar effekt. Det enda som fungerat är att viga fler dagar åt vardera förälder, därför är det ett helt nödvändigt första steg att viga ytterligare en månad åt vardera förälder. En jämställd föräldraförsäkring gynnar alla, både föräldrar barn och samhälle.

En tredjedel av alla kvinnor jobbar deltid, jämfört med var tionde man. De ofrivilliga deltiderna måste bort! Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Vi stödjer Socialdemokraternas förslag om att skriva in det i kollektivavtalet för alla offentligt anställda. Frågan om delade turer måste också lösas en gång för alla, heltid ska innebära sammanhållen arbetsdag, inget annat.

Arbetslösheten i Sverige har ökat och införandet av allmän visstid ökat de tidsbegränsade anställningarna markant. Den som är visstidsanställd lever med en ständig otrygghet, tjänar betydligt mindre, jobbar oftare deltid och delade turer. De stressar mer och blir oftare sjuka.

EU-kommissionen slår fast att de svenska reglerna leder till ett ändlös staplande av tillfälliga anställningar och de hotar att dra svenska regeringen inför EU-domstol om de inte skärper sig. Det är inget annat än skamligt. Staplandet av visstider måste stoppas! Kommunerna måste föregå med gott exempel och erbjuda trygga anställningar.

Det drabbar framför allt kvinnor och allra sämst mår unga kvinnor där den psykiska ohälsan ökar dramatiskt. Arbetsmiljöarbetet måste stärkas och resurserna till arbetslivsforskningen måste öka, för att bättre hantera kvinnors stressrelaterade arbetsmiljöproblem.

En väl utbyggd och fungerande välfärd är avgörande för att kvinnor ska kunna jobba fullt ut. Ingen ska behöva gå ner i arbetstid eller sluta jobba för att ta hand om äldre eller sjuka anhöriga. I dag måste 100 000 personer göra det, de flesta av dem är kvinnor. Alla ska också kunna få barnomsorg när de jobbar, även på obekväma tider.

Att förskolan, skolan och fritids, sjukvården och omsorgen inte längre räcker till, är för de flesta uppenbart i dag. Vi drabbas, våra barn drabbas, våra nära och kära. Därför blir det också några av valet viktigaste frågor. Vi måste investera i välfärden, så att vi kan lita på att den fungerar när vi behöver den.

Vi tror på Socialdemokraternas förmåga att förändra och bygga ett starkt samhälle från grunden. Därför är ett regeringsskifte så otroligt viktigt för oss. Trygghet ger frihet, för alla.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

Talla Alkurdi
Ordförande S-studenter

facebook Twitter Email