Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

S-kvinnor om Försäkringskassans nya strategi mot våld i nära relationer

Tusentals sjukfall varje år beror på våld i nära relationer. Nu presenterar Försäkringskassan en ny strategi för att hjälpa misshandlade kvinnor. Det handlar bland annat om att Försäkringskassans handläggare tydligare ska ta upp frågan om våld i nära relationer i personliga möten, i de fall det är lämpligt.

I regeringsförklaringen kan man läsa att ”hotade kvinnor ska skyddas, och utsatta kvinnors ekonomiska trygghet säkras”.

S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson har i riksdagen länge drivit frågan om hur alliansens försämringar av sjukförsäkringssystemet särskilt drabbar kvinnor som är utsatta för våld.

– Alliansen använder fina ord om hur kvinnor som utsätts för våld ska skyddas, men det finns inga konkreta förslag för att komma åt problemet, säger Carina Ohlsson.

– Det handlar om en väldigt utsatt grupp som regeringen lovat att särskilt skydda, men det görs inte. Jag har inte upplevt något gehör i frågan från alliansens sida. Vill man verkligen hjälpa de här kvinnorna måste man se till alla sektorer i samhället. Regeringen har medvetet gjort försämringar av sjukförsäk­ringssystemet, som drabbar de här kvinnorna hårt.

Misshandlade kvinnor tvingas ofta till långa perioder av sjukskrivningar och när ersättningsnivåerna sänk är det här en grupp som drabbas särskilt hårt. Även WHO har i rapporter påtalat de akuta hälsorisker och behov som finns för kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.

– Det är glädjande att Försäkringskassan tar upp frågan. Det är oerhört viktigt med konkreta insatser som motverkar våld i nära relationer. Jag kan bara hoppas att även regeringen tar den här frågan på allvar nu. Det handlar om kvinnor som behöver akut hjälp, varje dag. De har inte tid att vänta på år av utred­ningar och utvärderingar, säger Carina Ohlsson.

facebook Twitter Email