Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Vi behöver en feministisk socialdemokratisk regering

I över 100 år har vi S-kvinnor varit en viktig drivkraft i svensk jämställdhetspolitik. Vi är stolta över att representera en politik som gör skillnad och faktiskt påverkar livsvillkoren för kvinnor i deras vardag, både nationellt och internationellt. Den svenska sexköpslagen är ett exempel på hur våra beslut sprider ringa på vattnet. Idag har flera länder infört lagstiftning enligt svensk modell och den diskuteras även på EU- och Europanivå.

Publicerad i Karlskogakuriren 13 september 2014.

För oss är visionen tydlig. En jämställt värld är möjlig! Sverige förtjänar en regering som vågar ta sitt politiska ansvar och genomför de reformer som krävs.

Jämställt arbetsliv

Kvinnors arbetsmiljö måste förbättras. Kvinnor är oftare sjuka än män i alla åldrar idag, allra sämst mår unga kvinnor. Vi måste ta de här problemen på allvar.

Kvinnors löner är idag 14 procent lägre än männens och väldigt lite görs för att ändra på detta. S-kvinnor kräver årliga lönekartläggningar, att traditionella kvinnoyrken uppvärderas och att diskriminering motverkas.

Deltider och otrygga anställningar ger kvinnor en lägre livsinkomst, vilket också leder till betydligt lägre pension. Därför kräver S-kvinnor rätt till heltid, som även innebär en sammanhållen arbetsdag med trygga arbetsvillkor.

Kunskap genom hela livet

Förskolan ska inte bara handla om omsorg när föräldrarna arbetar, utan alla barn ska ha rätt till en likvärdig förskola oavsett föräldrarnas sysselsättning. Det behövs mindre grupper i förskolan och en genusmedveten pedagogik.

Skolan är idag mer segregerad än någonsin. Det behövs mindre klasser, fler lärare och speciallärare. Jämställdheten måste integreras i hela skolan. Så kallad Läx-rut avskaffas och pengarna bör istället investeras i allmän läxhjälp efter behov.

S-kvinnor vill också se satsningar på vuxenutbildning och folkbildning, samt att utbildning till nyanlända ska ta hänsyn till kvinnors särskilda villkor och behov.

Jämställd och jämlik vård och omsorg

Vi behöver en likvärdig och trygg sjukvård och omsorg för alla, genom hela livet. Barnomsorg på kvällar, nätter och helger är avgörande för att kvinnor ska kunna arbeta heltid. Alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg efter behov.

Sjukvården behöver mer personal, bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor. Vinstintressen ska inte vara styrande i välfärden. Alla vinster i privat välfärd ska gå tillbaka till verksamheten och komma brukarna till del.

Inom äldreomsorgen är bristerna tydliga. Samtidigt som vi blir allt fler äldre i Sverige, så försvinner allt fler vårdplatser. S-kvinnor kräver en långsiktig kvalitetsplan med nationella riktlinjer för äldreomsorgen.

Under åren med alliansen har jämställdheten backat och klyftorna mellan de som har mest och de som har minst har ökat. Valet i höst blir helt avgörande. Vi behöver en socialdemokratisk feministisk regering som tar jämställdhet och jämlikhet på allvar.

Niina Laitila
Ordförande S-kvinnor Örebro Län

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email