Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Ta jämställdheten på allvar

Kvinnors löner är 14 procent lägre än männens, väldigt lite görs för att ändra på detta. S-kvinnor kräver årliga lönekartläggningar, att traditionella kvinnoyrken uppvärderas och att lönediskriminering motverkas.

Publicerad i Markbladet den 3 september 2014.

Deltider och otrygga anställningar ger kvinnor lägre livsinkomst och betydligt lägre pension. Därför kräver S-kvinnor rätt till heltid, som även innebär sammanhållen arbetsdag och trygga arbetsvillkor. Staplande av visstidsanställningar måste upphöra.

Förskolan är inte bara omsorg när föräldrarna arbetar, utan alla barn ska ha rätt till en likvärdig förskola oavsett föräldrarnas sysselsättning. Det behövs mindre grupper i förskolan och en genusmedveten pedagogik. Skolan är idag mer segregerad än någonsin. Det behövs mindre klasser, fler lärare och speciallärare. Jämställdheten måste integreras i hela skolan. Så kallad Läx-rut avskaffas och pengarna investeras i allmän läxhjälp efter behov. Barnomsorg på kvällar, nätter och helger är avgörande för att kvinnor ska kunna arbeta heltid. Alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg efter behov.

Vi behöver en likvärdig och trygg sjukvård och omsorg för alla, genom hela livet. Sjukvården behöver mer personal, bättre villkor och arbetsmiljö. Vinstintressen ska inte vara styrande i välfärden. Alla vinster i privat välfärd ska gå tillbaka till verksamheten och komma brukarna till del. Inom äldreomsorgen är bristerna tydliga. Vi blir allt fler äldre i Sverige, men vårdplatser blir bara färre. S-kvinnor kräver en långsiktig kvalitetsplan med nationella riktlinjer för äldreomsorgen

Den moderatledda regeringen har inte tagit ansvar för jämställdheten – det är ett svek mot Sveriges kvinnor och ett svek mot samhället. Sverige förtjänar en socialdemokratisk feministisk regering som tar jämställdhet och jämlikhet på allvar.

Mai Andersson
Fritsla socialdemokratiska kvinnoklubb

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email