Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

En jämställd värld är möjlig

Jämställdhetspolitiken är het i årets valrörelse. S-kvinnor gläds med den utvecklingen. Ju mer frågorna debatteras ju större är möjligheterna att driva jämställdhetspolitik. S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson besöker inför valen S-kvinnor i Skaraborg, bland annat Hjo och Falköping. Vi talar här om vad som krävs för att gå från ord till handling och bygga ett jämställt samhälle.

Publicerad i Skaraborgs Allehanda 30 augusti 2014.

I över 100 år har vi S-kvinnor varit en viktig drivkraft i svensk jämställdhetspolitik. Vi är stolta över att representera en politik som gör skillnad och faktiskt påverkar livsvillkoren för kvinnor i deras vardag, både nationellt och internationellt.

För oss är visionen tydlig. En jämställd värld är möjlig! Alliansregeringen har duckat för sitt ansvar i 8 år nu – det är ett svek mot Sveriges kvinnor och då även ett svek mot hela samhället. Sverige förtjänar en regering som vågar ta sitt politiska ansvar och genomföra de reformer som krävs.

S-kvinnor har definierat tre viktiga områden för att nå ett jämställt samhälle – jämställt arbetsliv, kunskap genom hela livet och jämställd och jämlik vård och omsorg. Frågor vilka hänger ihop som en röd tråd.

En förutsättning för att nå ett jämställt samhälle är att kvinnor kan trygga sin ekonomiska självständighet genom hela livet. Rätten till heltid är en självklarhet, traditionella kvinnoyrken måste uppvärderas och arbetsmiljön förbättras. Att kvinnors löner idag är 14 procent lägre än männens kan vi inte acceptera.

Förskolan ska inte bara handla om omsorg när föräldrarna arbetar, utan alla barn ska ha rätt till en likvärdig förskola oavsett föräldrarnas sysselsättning. Även skolan ska vara likvärdig vart du än bor. Där behövs fler vuxna med olika kompetenser. Läxhjälp skall finnas för alla efter behov. S-kvinnor vill också se satsningar på vuxenutbildning och folkbildning. Möjligheten att senare i livet skola om sig eller validera sin kunskap är en viktig kvinnofråga.

En väl fungerande välfärd som också upplevs tillitsfull är en grundpelare i det jämställda samhället. Eftersom kvinnor idag fortfarande tar ett större ansvar för våra yngsta och äldsta är förskolan och äldreomsorgen även det en förutsättning för att kvinnor ska kunna arbeta och bli ekonomiskt självständiga. S-kvinnor kräver att alla kommuner skall erbjuda barnomsorg på de tider då föräldrarna arbetar. S-kvinnor kräver även en långsiktig kvalitetsplan med nationella riktlinjer för äldreomsorgen. Välfärdens pengar skall alltid gå till verksamheten och därmed komma brukarna till del.

Under åren med alliansen har jämställdheten backat och klyftorna mellan de som har mest och de som har minst har ökat. Valet i höst blir helt avgörande. Vi behöver en feministisk, socialdemokratisk regering som tar jämställdhet och jämlikhet på allvar. Vi vill inte vänta till år 2205, en jämställd värld är möjlig nu!

Julia Björck
ordförande S-kvinnor Skaraborg

Carina Ohlsson
ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email