Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

S-kvinnor uppmärksammar FN-dagen

Den 24 oktober firas FN-dagen över hela världen för att uppmärksamma FN:s roll i att främja fred och internationellt samarbete. I år, 70 år sedan FN bildades, är behovet av fred och samarbete större än på länge.

I september i år fattade FN beslut om 17 globala mål för en hållbar utveckling. De nya utvecklingsmålen ersätter de tidigare milleniemålen. Till skillnad från milleniemålen, som riktade sig till utvecklingsländerna, ska de nya målen nås i alla länder.

S-kvinnor, som är anslutna till Svenska FN-förbundet, arbetar tillsammans med FN-förbundet och andra organisationer för att de nya målen ska nås i Sverige och i andra länder.

De 17 målen innefattar både ekonomisk, social och miljömässig utveckling:

 1. Utrota fattigdom
 2. Utrota hunger
 3. Säkerställa hälsa
 4. God utbildning
 5. Uppnå jämställdhet
 6. Vatten och sanitet
 7. Hållbar energi
 8. Tillväxt och jobb
 9. Infrastruktur och industri
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringarna
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och ekologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och partnerskap

Mål 5 att ”Uppnå jämställdhet” innehåller flera delmål som att utrota våld mot kvinnor, sexuell exploatering, barnäktenskap och könsstympning. Diskriminering av kvinnor och flickor ska upphöra. Kvinnor ska ges samma möjligheter att delta i beslutsfattande inom politik, ekonomi och offentligt liv. Ett delat ansvar för familj och hushåll ska främjas och obetalt hemarbete ska uppvärderas. Kvinnors tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter måste säkras. Det handlar om rätten till sin egen sexualitet och rätten till sin egen kropp. Bara att bli gravid och att föda barn innebär fortfarande livshotande faror i stora delar av världen.

Att jämställdhet är ett eget mål är en stor seger som S-kvinnor och andra kvinnorättsorganisationer världen över kämpat för. Vi måste uppmärksamma strukturella skillnader som påverkar och begränsar kvinnors liv världen över. Det handlar om halva jordens befolkning som inte har lika mycket makt över sina liv som den andra halvan. Det handlar om rätten till sin egen kropp och till sitt liv.

Som ledamot i Europarådet har S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson ställt en fråga till FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon om hur vi ska göra för att stoppa de yttersta konsekvenserna av ojämställdheten mellan kvinnor och män – det brutala våld som varje dag riktas mot kvinnor, både i krig och fred. Hans svar var tydligt, vi måste verka för jämställdhet. Det är det enda sättet att på lång sikt motverka våldet och respektera mänskliga rättigheter.

S-kvinnor arbetar för en jämställd värld och för alla människors fred och frihet. Genom samarbeten med systerorganisationer runt om i världen liksom egna internationella projekt fortsätter vi att främja kvinnors möjlighet till organisering och politisk kamp. Det handlar om att ge alla människor samma frihet och makt över sina egna liv.

facebook Twitter Email