Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

S-kvinnor välkomnar SSU:s julkampanj

S-kvinnors förbundsordförande, Carina Ohlsson och förbundssekreterare, Susanne Andersson skickar en hälsning till SSU och välkomnar deras julkampanj, en julkalender på sociala medier. Vi välkomnar särskilt att SSU i sin första lucka i julkalendern uppmärksammar kvinnojourernas akuta situation.

”I stad och kommun där kvinnor bor, ska det finnas en trygg kvinnojour” lyder budskapet bakom lucka 1 från SSU.

Kvinnofrid och barnfrid är en prioriterad fråga för S-kvinnor. Det är oacceptabelt att kvinnojourer runt om i landet dagligen tvingas säga nej till kvinnor som vänder sig till dem för akut hjälp, kvinnor som ofta med risk för sitt liv tvingas vända hem igen.

Våld i nära relationer är ett av vår tids största samhällsproblem, som oftast drabbar kvinnor. Det är en allvarlig kränkning av grundläggande mänskliga rättigheter. Tusentals kvinnor i Sverige drabbas dagligen av våld i nära relationer. Många barn blir också offer för våldet i hemmen.

Kvinnojourerna saknar långsiktigt stöd och resurserna varierar stort i landets kommuner. Idag saknar många kommuner också kartläggning över hur stort hjälpbehovet egentligen är.

S-kvinnor vill se att varje kommun tar fram ett handlingsprogram för hur våld mot kvinnor och barn kan förebyggas och hur hjälpen till de utsatta kan säkras.

facebook Twitter Email