Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

S-kvinnor välkomnar utredning av sexualbrottslagstiftningen

100 kvinnor om dagen. De senaste veckorna har debatten om våldtäkterna åter uppmärksammats. Mörkertalet för våldtäkter i Sverige är fortsatt enormt, bara var femte anmäler, vilket är ett större mörkertal än för någon annan brottslighet. Statistiken döljer skuld och rädsla. Statistiken säger också något om brottsoffrens tilltro till det svenska rättsväsendet i de här frågorna.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 31 januari 2014.

Drygt 6000 våldtäkter anmäls varje år i Sverige och av dem leder några hundra till fällande domar. Det innebär att av de kvinnor som varje dag blir offer får inte ens en procent den upprättelsen. Även för de som får upprättelse, ställer prövningen på vägen dit orimliga krav på styrka mitt i en livskris.

Den senaste tidens uppmärksammade fall har gjort det tydligt för de flesta att dagens lagstiftning inte räcker till för att skydda mot sexuella övergrepp. Lika viktigt som att se över lagstiftningen är det att se över tillämpningen av lagen. Vi måste arbeta med kunskaper och värderingar inom rättsväsendet och med maktobalansen mellan män och kvinnor i hela samhället. Hela rättsprocessen måste genomsyras av respekt för brottsoffren för att stärka deras ställning i alla led. Rättsväsendet måste jämställdhetsintegreras.

S-kvinnor välkomnar därför att politiska initiativ nu tas för en parlamentarisk kommitté för att utreda frågan grundligt. Hela rättsprocessen – från anmälan till domslut, måste granskas. Vilka normer och värderingar ligger bakom de domslut vi ser idag, där gärningsmannens uppsåt är av större vikt än offrets särskilt utsatta situation? Domslut där våldtäktsmän frias för att det inte går att bevisa att de förstått att de utfört en våldtäkt blir prejudicerande. Det i sig gör nuvarande lagstiftning otillräcklig.

Förhoppningen är att en förändring av dagens lagstiftning kan ge normerande effekter. Att ömsesidighet diskuteras mer för att förebygga sexuella övergrepp. Skyddandet av offret måste vara avgörande för utformandet av lagar om våldtäkt. Fokus måste flyttas till gärningsmannens agerande.

Varje människas rätt till sin egen kropp är en grundläggande mänsklig rättighet. I dag kan vi inte säkra detta. Våldtäkter är en av de yttersta konsekvenserna av ett ojämställt samhälle. I den offentliga debatten handlar jämställdhet ofta om löneskillnader. I dagens takt talar vi om 67 år kvar till jämställda löner. Vikten av att öka den takten går inte att understryka nog tydligt. Vi kan inte vänta 67 år, maktobalansen måste motarbetas nu, på alla plan. Det är vår uppgift, men också vår största utmaning, att kommunicera varför det här är viktigt för kvinnorna och vilka reformer som behövs.

S-kvinnors prioriteringar är tydliga – vi accepterar inte dagens skattesänkarpolitik som sakta men säkert monterar ner välfärden. Både jobben, skolan och omsorgen är avgörande frågor för oss och för varje kvinnas rätt att forma sitt eget liv. Vi behöver driva på tydliga reformer som rätt till heltid, kvotering av bolagsstyrelser och en individualisering av föräldraförsäkringen för att nämna några avgörande reformer.

Vi behöver visa hur sakfrågorna påverkas av strukturen. Förklara varför en jämställd föräldraförsäkring inte bara är viktig för den dubbelarbetande mamman, utan för alla kvinnor. Hur det påverkar kvinnors karriärmöjligheter och löneutveckling, hur ett ojämställt uttag bidrar till en maktobalans som befäster ett patriarkat. Om vi inte i grunden skapar jämställdhet blir ingen lagstiftning i världen slagkraftig nog.

Vi riktar också fokus på skolan. Den svenska skolan är idag mer segregerad än någonsin och förutsättningarna är långt ifrån jämlika och jämställda. I de senaste internationella mätningarna från PISA sjunker svenska skolresultat dramatiskt. Idag kan föräldrar inte lita på att deras barn får den grundläggande utbildning och trygghet de behöver.

Likvärdigheten i skolan måste öka. Långsiktighet måste vara ett krav för all pedagogisk verksamhet. Förändringarna måste börja där. Vi måste bryta segregationen och ge alla barn möjligheten att utvecklas till sin fulla potential, oavsett vilken skola de får gå i. 2014 blir ett intensivt år som också känns helt avgörande för jämställdheten i Sverige. Vår vision är att en jämställd värld är möjlig för den som vågar ta ansvar och göra de reformer som krävs.

Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email