Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Vi tar jämställdhet på allvar

För S-kvinnor är visionen tydlig: En jämställd värld är möjlig! I veckan har S-kvinnor Härnösand valupptakt med S-kvinnor från Västernorrlands distrikt. Det handlar om vad som krävs för att gå från ord till handling och bygga ett jämställt samhälle.

Publicerad i Örnsköldsviks Allehanda 2 september 2014.

Alliansen har duckat för sitt ansvar i åtta år nu – det är ett svek mot Sveriges kvinnor och ett svek mot samhället. Kvinnors löner är 14 procent lägre än männens, väldigt lite görs för att ändra på detta. S-kvinnor kräver årliga lönekartläggningar, att traditionella kvinnoyrken uppvärderas och diskriminering motverkas.

Deltider och otrygga anställningar ger kvinnor lägre livsinkomst och betydligt lägre pension. En tredjedel av alla kvinnor jobbar i dag deltid, jämfört med var tionde man. Västernorrland har tagit sig en bit över rikssnittet och i dag har 76 procent av kvinnorna heltid. Men det här är fortfarande en avgörande fråga för kvinnors inkomster och hälsa som berör hela arbetsmarknaden. Därför kräver S-kvinnor rätt till heltid, som även innebär sammanhållen arbetsdag och trygga arbetsvillkor.

Förskolan är inte bara omsorg när föräldrarna arbetar, utan alla barn ska ha rätt till en likvärdig förskola oavsett föräldrarnas sysselsättning. Det behövs mindre grupper i förskolan och en genusmedveten pedagogik. Skolan är i dag mer segregerad än någonsin. Det behövs mindre klasser, fler lärare och speciallärare. Jämställdheten måste integreras i hela skolan. Så kallad Läx-rut avskaffas och pengarna investeras i allmän läxhjälp efter behov.

Här i Västernorrland har vi förstått vinsten av en väl utbyggd barnomsorg, och i dag erbjuder alla kommuner barnomsorg även på obekväma tider. Det är avgörande för att kvinnor ska kunna arbeta heltid. Men det måste gälla var du än bor. I nästan hälften av Sverige kommuner erbjuds inga platser alls. Lagstiftning behövs därför, för att alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg efter behov.

Vi behöver en likvärdig och trygg sjukvård och omsorg för alla, genom hela livet. Sjukvården behöver mer personal, bättre villkor och arbetsmiljö.

Vinstintressen ska inte vara styrande i välfärden. Alla vinster i privat välfärd ska gå tillbaka till verksamheten och komma brukarna till del. Inom äldreomsorgen är bristerna tydliga. Vi blir allt fler äldre i Sverige, men vårdplatser blir bara färre. S-kvinnor kräver en långsiktig kvalitetsplan med nationella riktlinjer för äldreomsorgen. Sverige förtjänar en socialdemokratisk feministisk regering som tar jämställdhet och jämlikhet på allvar.

Monica Fällström
Ordförande S-kvinnor Härnösand

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email