Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

S-kvinnors förbundsstyrelse: Vi ser fram mot en feministisk S-kongress!

S-kvinnors förbundsstyrelse ser fram mot partikongressen. Vi vet att många viktiga motioner är inskickade och det krävs kloka beslut för att ta avgörande steg mot ökad jämställdhet på alla politikområden.

Socialdemokraternas partikongress, den 8-12 april 2017, blir ett viktigt avstamp inför valet nästa år. Under fem dagar kommer partiets riktning att stakas ut när 2 000 motioner behandlas av 350 ombud.

En majoritet av kongressombuden är kvinnor och att 37 procent är medlemmar i S-kvinnor är en styrka som vi gläds åt.

På kongressen kommer vi kämpa för att:

 • Socialdemokraterna sätter upp en tydlig tidsplan för hur och när målet om en individualiserad föräldraförsäkring ska nås.
 • Socialdemokraterna verkar för att lagstiftning om heltid som norm på hela arbetsmarknaden införs, utan delade turer.
 • arbetet med god arbetsmiljö, god personalpolitik intensifieras i kommuner och landsting för att motverka den ökande ohälsan.
 • avgiftsfri cellprovtagning införs i hela landet.
 • avgiftsfri mammografi införs i hela landet, utan åldersgräns.
 • mer resurser avsätts till förlossningsvården, så varje födande kvinna och varje barn som kommer till världen får likvärdig säker vård.
 • Socialdemokraterna antar en nollvision mot mäns våld mot kvinnor.
 • Socialdemokraterna verkar för att säkra en långsiktig finansiering av kvinnojourernas verksamheter.
 • krav ställs på kommunerna om en garanti att erbjuda plats för varje kvinna som söker skydd från våld och hot.
 • Socialdemokraterna påskyndar arbetet för jämställda pensioner.
 • en särskild äldreomsorgslag som stärker äldres rättigheter införs.

S-kvinnors förbundsstyrelse

facebook Twitter Email