Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

S-kvinnors fyra feministiska krav

Att bilda världens första uttalat feministiska regering, det förpliktigar. S-kvinnor har sett flera reformer som vi länge efterfrågat och våra prioriterade frågor är i fokus på Socialdemokraternas kongress i helgen. Samtidigt ser vi flera nödvändiga steg som ännu inte tagits, där vi vill se en mycket tydligare socialdemokratisk politik.

Publicerad i Aktuellt i Politiken den 29 maj 2015.

Individualiserad föräldraförsäkring

Föräldraförsäkringen är komplex och värdeladdad och det är inte konstigt att den är omstridd. Men det är dags att lösa den här frågan nu. Det är våra gemensamma resurser, de måste fördelas ansvarsfullt. När den första och andra vigda månaden infördes, 1995 och 2002, var de lika omstridda. Idag är det väldigt få som ifrågasätter att både män och kvinnor kan ta hand om sina barn.

Varje unik situation kräver sin lösning. En individualisering är just detta, en helt nödvändig utgångspunkt för att varje individs unika behov ska kunna mötas, utifrån sina förutsättningar oberoende av andras förutsättningar. För det här handlar inte bara om den egna plånboken, eller den egna familjen. Det handlar om hur systemet drabbar hela samhället, och det förhindrar jämställdheten.

Att individualisera föräldraförsäkring blir inte mindre komplext för att vi drar ut på processen och tar fler mindre steg framåt. Felar systemet så måste vi våga rätta till det! En månad räcker inte, vi vill längre. Är vi överens om att vi vill ha en jämställd föräldraförsäkring, vill vi också se en tidsplan för hur socialdemokraterna tänker se till att detta blir verklighet.

Lagstiftning om heltid

Det främsta skälet som personer uppger till att jobba deltid, är för att de inte får heltid. Över 200 000 personer arbetar idag så kallad ofrivillig deltid i Sverige. Var tionde man och var tredje kvinna i Sverige jobbar deltid, så det är en tydlig kvinnofälla.

Att SKL nu vill göra heltid till norm genom centrala kollektivavtal i kommuner och landsting är en viktig seger. Men deltidsorganiseringen finns inte bara inom offentlig sektor, det är ett omfattande problem i en rad kvinnodominerade yrken, t.ex. handel, hotell och restaurang.

S-kvinnor vill ha lagstadgad rätt till heltid. Det har Socialdemokraterna också drivit tidigare, men nu har det kravet släppts. Det är bra att offentlig sektor går före, men det räcker inte. Vi gick till val på ett bättre Sverige för alla, inte bara för vissa!

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Det näst vanligaste skälet till att jobba deltid är för att ta hand om barnen, det vi kallar frivillig deltid. Hjälp att kombinera jobb och familj under småbarnsåren är viktigt, men det döljer hela sanningen. Hos Kommunal uppger var tredje anställd som har förskolebarn, att de tvingas välja deltid p.g.a. förskolans öppettider.

40 % arbetar idag utanför ordinarie kontorstider i Sverige, men bara 1 % av förskoleplatserna är på de tiderna. Hälften av kommunerna har inga platser alls. För den som inte kan lösa barnomsorgen privat återstår då bara deltid. Ensamstående föräldrar är särskilt utsatta.

På S-kongressen 2013 drev S-kvinnor igenom att ”kommuner ska ha lagstadgad skyldighet att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger” skrevs in i partiets framtidskontrakt. Hittills har vi inte sett eller hört några förslag om att realisera detta från regeringen. Vi vill se förslag på en sådan lagstiftning, nu.

Stoppa staplandet av visstider

S-kvinnor vill precis som partiet stoppa missbruket av visstider. I sitt 15-punktsprogram för jämställdhet skrev partiet inför valet att Socialdemokraterna kräver lagstiftning mot staplandet av visstider.

Nu ska istället anställningsformen allmän visstid bara ses över, och partiet avvakta med förändringar i LAS för att ge parterna möjlighet att teckna avtal. Tryggheten för de anställda måste säkras. S-kvinnor kräver, precis som partiet tidigare också gjorde, lagstiftning mot staplandet av visstidsanställningar.

En rad förslag som behandlas under S-kongressen kommer att vara viktiga för jämställdheten och jämlikheten. En jämställd värld är möjlig, men bara om vi står för en feministisk politik och tar de steg som behövs. Det är dags att gå från ord till handling och realisera jämställdhetspolitiken!

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email