Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

S-kvinnors petition till Spaniens ambassad (svensk version)

Upprop mot den föreslagna abortlagen.

Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, S-kvinnor, har med stor oro och ilska mottagit nyheten om den spanska regeringens försök att inskränka aborträtten.

Med den föreslagna ändringen blir abort endast tillåtet om graviditeten på ett allvarligt sätt riskerar kvinnans fysiska eller mentala hälsa eller om den är en följd av ett sexualbrott. Lagförslaget har starka paternalistiska och integritetskränkande inslag såsom en veckas obligatorisk betänketid, krav på att minderåriga får vårdnadshavares eller domares godkännande samt obligatoriska påtryckningar från hälsopersonal om riskerna med och alternativen till abort.

Vi S-kvinnor anser att rätten till abort är en självklarhet i ett demokratiskt och jämställt samhälle. Makten över sin egen kropp är en grundläggande mänsklig rättighet och kvinnors rätt och möjligheten att själva bestämma om och när de vill skaffa barn har format dagens moderna samhälle. Att den spanska regeringen nu vill vrida klockan tillbaka är för oss oförståeligt och oacceptabelt.

Lagen kommer inte leda till att aborter upphör, bara att de blir olagliga och osäkra. Den föreslagna abortlagen kommer att drabba fattiga och papperslösa kvinnor extra hårt. Den drabbar även den hälsopersonal som vid försök att hjälpa kvinnor förlorar både sin frihet och rätt till yrkesutövande.

Vi uppmanar Spaniens regering att lyssna på den majoritet av landets kvinnor som motsätter sig den föreslagna lagändringen.

S-kvinnor genom

Carina Ohlsson, S-kvinnors förbundsordförande

Anna Hedh, Europaparlamentariker (S)

facebook Twitter Email