Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Slappt att avfärda alla förslag för att skydda barn mot nätporren

Pornografin på nätet har blivit allt grövre och konsumtionen kryper längre ner i åldrarna. När vi hävdar att Sverige bör följa Frankrikes exempel och utreda en svensk tillämpning för att skydda barn från nätpornografi får vi höra att ett sådant skydd är ”verkningslöst”. S-kvinnor menar att det är för slappt och faktiskt historielöst. I takt med att internet blir en större del av våra liv börjar regler och lagar gälla även där. Detta pågår redan.

Publicerad i Göteborgs-Posten 28 februari 2023.

Hur ett system för åldersverifiering på pornografiska sajter skulle kunna utformas i Sverige måste vara upp till en utredning att titta på, och då särskilt beakta de frågor som replikanterna pekar på som rör integritet och skydd av personuppgifter.

Utgångspunkten måste vara att barn inte ska exponeras för grovt sexuellt våld på nätet och att lagstiftningen måste uppdateras så att material som samhället har beslutat att skydda barn ifrån även ska gälla i den digitala världen. Det går inte att luta sig tillbaka och avfärda varje förslag som försöker lösa problem som finns på nätet bara för att det är svårt. Politikens roll är att överkomma hinder och driva samhället i en bättre riktning även om det är svårt.

Vi tror inte heller att åldersverifikation kommer att lösa hela problemet. Det kommer finnas sätt att kringgå systemet. Men det kommer att försvåra åtkomsten och göra att barn inte av misstag klickar sig in på den här typen av material.

Att begränsa tillgången till pornografi för barn är också något som unga själva efterfrågar. Kvinno- och tjejjourernas riksförbund Unizon genomförde 2020 en opinionsundersökning genom Sifo som visar att 80 procent av unga mellan 13–17 år vill se lagstiftning för att begränsa spridningen av pornografi för barn under 18 år.

När Frankrike och flera andra länder nu går före och visar att det går att ta initiativ för att skydda barn på nätet måste Sverige följa efter. Vi är övertygade om att det här är en viktig del av lösningen och samarbetar gärna med andra för ökad jämställdhet och våra barns möjlighet till en fri sexualitet och sunda relationer i den digitala eran.

Annika Strandhäll
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email